Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Oddział Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej

Lek. Łukasz Czarnecki

Kierownik

mgr piel. Aleksandra Guldon

Piel. Koordynująca

Zespół Oddziału Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej tworzą lekarze specjaliści onkologii klinicznej oraz pielęgniarki onkologiczne
z profesjonalnym wieloletnim doświadczeniem z zakresu terapii onkologicznych, przy współudziale lekarzy pulmunologów.

Misją personelu medycznego Oddziału jest zapewnienie profesjonalnej opieki chorym na nowotwory złośliwe klatki piersiowej, w przypadku których wskazane jest zastosowanie leków chemicznych (cytostatyków), leków biologicznych, immunoterapii oraz terapii celowanej.

Większość naszych pacjentów przede wszystkim otrzymuje leczenie chemiczne, ale również, gdy wymaga tego sytuacja kliniczna podajemy leczenie wspomagające i leczymy powikłania chemioterapii.

W oddziale realizowane jest leczenie w systemie pobytów jednodniowych
w trybie planowym bez konieczności hospitalizacji.

Oddział Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej korzysta z wszelkich dostępnych metod diagnostycznych we współpracy z zakładami diagnostycznymi i zabiegowymi Naszego Szpitala, w tym nowoczesnych zabiegów chirurgicznych, badań obrazowych, laboratoryjnych, histopatologicznych i genetycznych które służą lekarzom do właściwego rozpoznania i ustalenia stopnia zaawansowania nowotworu, jak również wyboru i oceny skuteczności oraz bezpieczeństwa zastosowanej terapii.

Oddział prowadzi wysokospecjalistyczne leczenie przy użyciu leków przeciwnowotworowych obejmując:

  • klasyczną chemioterapię podawaną dożylnie, domięśniowo, podskórnie lub doustnie,
  • immunoterapię (z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych),
  • leczenie celowane w postaci tabletek lub wlewów dożylnych.

W Oddziale dysponujemy 8 nowoczesnymi stanowiskami przeznaczonymi do hospitalizacji jednodniowej, punkt pobierania krwi, gabinet EKG, gabinet zabiegowy, gabinet konsultacji lekarskich oraz część socjalną dla pacjentów.

Po ocenie stanu klinicznego przez specjalistę, analizie wyników krwi i badań obrazowych pacjent otrzymuje odpowiednią zaplanowaną terapię, wypis potwierdzający otrzymaną terapię łącznie z zaleceniami do domu.

Oddział pracuje w godzinach:

7:00 – 14.35 od poniedziałku do piątku

Lokalizacja: Budynek D, parter

Numery bezpośrednie:

Szpital: +48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

  • wew. 256 Pielęgniarka koordynująca
  • wew. 164 Rejestracja
  • wew. 237 Poradnia Onkologiczna
  • wew. 318 Kierownik
  • wew. 330 Sala 8 – stanowiskowa
  • wew. 331 Pracownia Leków Cytostatycznych
 
Przewiń na górę
Skip to content