Sekcja Organizacyjna

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

Beata Król - Chaja

Koordynator Sekcji Organizacyjnej

Profil komórki

Do zadań Sekcji Organizacyjnej należy m. in.:

 • Udział w opracowywaniu i podawanie do wiadomości zainteresowanych cennika świadczeń udzielanych przez Szpital;
 • Przygotowywanie ofert konkursowych na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla odbiorców innych niż Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Pozyskiwanie zewnętrznych odbiorców świadczeń udzielanych przez Szpital;
 • Prowadzenie rejestru zawieranych umów;
 • Prowadzenie kroniki WSS
 • Realizacja innych zadań zlecanych przez Dyrektora.
 • Sprawdzanie i podpisywanie faktur/rachunków w zakresie zgodności z zawartymi umowami;
 • Przygotowywanie, wydawanie i ewidencjonowanie zarządzeń wewnętrznych Dyrektora;
 • Sporządzanie projektów pism wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Kompleksowa obsługa posiedzeń Rady Społecznej;
 • Przygotowywanie wniosków o zmiany KRS oraz w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody;
 • Ewidencjonowanie i przygotowywanie pełnomocnictw.

Lokalizacja Budynek D, III piętro 

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:
numer wewnętrzny – 133
tel. kom.: 726 808 494 

Przewiń na górę
Skip to content