Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dział Organizacyjno-Szkoleniowy

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

Beata Król - Chaja

Kierownik Działu Organizacyjno-Szkoleniowego

Profil komórki

Do zadań Działu Organizacyjno-Szkoleniowego należy m.in.:

 • Udział w opracowywaniu i podawanie do wiadomości zainteresowanych cennika świadczeń udzielanych przez Szpital;
 • Przygotowywanie ofert konkursowych na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla odbiorców innych niż Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Pozyskiwanie zewnętrznych odbiorców świadczeń udzielanych przez Szpital;
 • Prowadzenie rejestru zawieranych umów;
 • Prowadzenie kroniki WSS
 • Sprawdzanie i podpisywanie faktur/rachunków w zakresie zgodności z zawartymi umowami;
 • Przygotowywanie, wydawanie i ewidencjonowanie zarządzeń wewnętrznych Dyrektora;
 • Sporządzanie projektów pism wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Współpraca z Członkami Rady Społecznej w organizacji posiedzeń Rady Społecznej;
 • Przygotowywanie wniosków o zmiany KRS oraz w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody;
 • Ewidencjonowanie i przygotowywanie pełnomocnictw;
 • Opracowanie Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.
 • Opracowywanie projektów zmian do Statutu.
 • Przygotowywanie ofert przetargowych na usługi świadczone przez Szpital.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych na wynajem i dzierżawę powierzchni Szpitala.
 • Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.
 • Protokołowanie zebrań i spotkań zgodnie z wytycznymi Dyrektora.
 • Nadzór nad realizacją umów na badania kliniczne.
 • Organizacja szkolenia praktycznego studentów, stażystów, osób odbywających kursy doskonalące.
 • Obsługa systemu SMK.
 • Wystawianie referencji na wniosek wykonawców umów.
 • Realizacja innych zadań zlecanych przez Dyrektora.

Lokalizacja Budynek D, III piętro 

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:
numer wewnętrzny – 133
tel. kom.: 726 808 494 

Przewiń na górę
Skip to content