Zasady odwiedzin Pacjentów

Mając na uwadze obecną sytuacje epidemiologiczną oraz względy organizacyjne odwiedziny mogą odbywać się codziennie:

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w godzinach:

16:00 - 17:00

W pozostałych Oddziałach Szpitala w dni powszednie w godzinach:

13:00 - 17:00

W dni świąteczne, oraz w weekendy
w godzinach:

12:00 - 17:00

UWAGA: Do jednego pacjenta może wejść, tylko jedna zdrowa osoba bez żadnych objawów infekcji ze strony układu oddechowego i pokarmowego na czas 15 minut

1. Odwiedzający jest zobowiązany do:
– przestrzegania zaleceń personelu medycznego, związanego z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego,
– założenia czystej/ nowej maski zakrywającej usta i nos (obowiązek noszenia maski
przez cały okres przebywania na terenie Szpitala),
– przestrzeganie zasad higieny rąk- częsta dezynfekcja/ mycie, zwłaszcza w kontakcie
z odwiedzaną osobą i po zakończeniu odwiedzin,
– przebywanie w kontakcie jedynie z osobą odwiedzaną, podczas wizyty unikać należy
bliskich kontaktów tj.: pocałunki, przytulanie,
– unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi pacjentami.

2. Wprowadza się zakaz samodzielnego oddalania się poza obręb oddziału.
3. Zabrania się siadania na łóżkach pacjentów i łóżkach wolnych jak również odwiedzania pacjentów na innych salach

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad.

Zasady odwiedzin Pacjentów
Przewiń na górę
Skip to content