Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Zasady odwiedzin Pacjentów

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W SZPITALU

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się w dni powszechne w godzinach: 14.00-17.00,
  a w dni wolne od pracy w godzinach: 10.00- 18.00.
 2. W wyjątkowych sytuacjach rodzina może odwiedzać pacjenta przez cała dobę,
  za zgodą Kierownika Oddziału lub Lekarza dyżurnego.
 3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporzadkowania się poleceniom
  i wskazówkom personelu Szpitalnego.
 4. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na warunki udzielania świadczeń innym osobom chorym w Szpitalu, Dyrektor może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania dodatkowej opieki przez osoby bliskie lub inne osoby wskazane przez pacjenta.
 5. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów, w sytuacjach określonych w regulaminie zostaje wydana przez Kierownika Oddziału lub Dyrektora Szpitala i powinna być potwierdzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać uzasadnienie podjętej decyzji i przewidywany termin trwania ograniczeń. Treść takiej decyzji zostaje przekazana personelowi szpitalnemu oraz pacjentom i odwiedzającym w formie pisemnej informacji.
 6. W sali chorych u jednego pacjenta mogą przebywać jednocześnie 2 osoby odwiedzające.
 7. Nie wolno odwiedzać pacjenta, osobom będącym pod wpływem alkoholu
  lub narkotyków.
 8. Osoby odwiedzające powinny stosować się do obowiązujących w Szpitalu przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych, porządkowych.
 9. Ze względów epidemiologicznych odwiedziny dzieci są niewskazane.

                       Chęciny, 05.05.2021r.                                                                                Dyrektor

                                                                                                                                      Youssef Sleiman

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad.

Zasady odwiedzin Pacjentów
Przewiń na górę
Skip to content