Cennik Badań

Cennik badań

Poniżej znajduje się tabela z aktualnie przeprowadzanym zakresem badań które odpłatnie można wykonać w naszym Szpitalu.

L.pBadanieCena(*zł)
1.Czas i wskaźnik protrombiny9.5
2.Czas koalinowo-kefalinowy APTT10
3.Komórki LE13
4.Morfologia krwi (bez rozdziału leukocytów)7.5
5.Morfologia krwi (3 diff) z rozdziałem na trzy populacje leukocytów6
6.Morfologia krwi (5 diff)9
7.OB.5
8.D-dimery - produkty degradacji fibryny 20
9.Retikulocyty9
10.Małopłytkowość rzekoma8
11.Bezwzględna liczba eozynofili BLE (wymaz z nosa. gardła)7.5
12.Rozmaz mikroskopowy11
13.Badanie ogólne- płyny z jam ciała24
14.Badanie ogólne moczu9
15.Kał na krew utajoną11
16.Kał na pasożyty14
17.Mocz- cukier i aceton3
18.Białkomocz dobowy7
19.Płyn mózgowo-rdzeniowy (cytoza. chlorki. glukoza. białka)28
20.ALAT aminotransferaza alaninowa6.5
21.Albuminy7
22.Amylaza w surowicy lub w moczu7.5
23.Antygen HBS Ag II - (ujemny)18
24.Antygen HBS Ag II + (dodatni)18
25.ASAT aminotransferaza asparaginianowa6.5
26.ASO miano antystreptolizy8
27.Azot mocznikowy BUN5.5
28.Barbiturany w moczu8
29.Białko całkowite TP7
30.Białko ostrej fazy CRP11
31.Bilirubina całkowita6.5
32.Cholesterol6.5
33.Elektrolity (sód. potas. chlorki- surowica lub mocz)19
34.Fosfataza alkaliczna ALP6.5
35.Fosfor w surowicy6.5
36.Fosfor w moczu (zbiórka dobowa)6.5
37.Równowaga kwasowo-zasadowa (parametry krytczne)14
38.GGTP gammaglutamylotranspeptydaza7
39.Glukoza5
40.Glukoza krzywa obciążenia (2 punktowa)9
41.Cholesterol bezpośredni HDL13
42.Hemoglobina tlenkowęglowa12
43.Kreatynina w surowicy6
44.Kreatynina w moczu6
45.Klirens kreatyniny10
46.Kwas moczowy UA w surowicy6
47.Kwas moczowy UA w moczu (zbiórka dobowa)7
48.Kwas mlekowy (mleczany)20
49.LDH dehydrogenaza mleczanowa9
50.Magnez6
51.Mocznik w surowicy6
52.Mocznik w moczu7
53.Odczyn lateksowy RF (czynnik reumatoidalny)15
54.Odczyn Waaler-Rose10
55.Składowe dopełniacza C324.5
56.Składowe dopełniacza C424.5
57.TIBC całkowita zdolność wiązania żelaza8.5
58.Trójglicerydy TG7
59.Wapń Ca w surowicy6
60.Wapń Ca w moczu (zbiórka dobowa)6
61.Żelazo7
62.Żelazo- krzywa obciążenia (5 punktowa)35
63.Immunoglobuliny IgG22
64.Immunoglobuliny IgA22
65.Immunoglobuliny IgM22
66.HIV35
67.Prokalcytonina PCT72
68.Wirus zapalenia wątroby typu C- przeciwciała IgG jakościowo22
69.Test na grypę40
70.Lipidogram (cholesterol. cholesterol HDL. triglicerydy cholesterol LDL)25
71.HCV p/ciała30
72.SARS-CoV-2 p/ciała IgG -metoda ilościowa100
73.SARS-CoV-2 p/ciała IgG -metoda półilościowa100
74.Amfetamina AMP10
75.Kokaina COC10
76.Marihuana THC10
77.Metmfetamina MEA10
78.Morfina (opiaty) MOP10
79.MDMA (Ekstazy)10
80.fT3 wolna trijodotyronina17
81.fT4 wolna tyroksyna17
82.TSH hormon tyreotropowy17
83.IgE całkowite22
84.Roztocza kurzu domowego d. Pteronyssinus31
85.Roztocza kurzu domowego d. Farinae31
86.Lepidoglyphus destructor. storage mite31
87.Mieszanka roztoczy pełnego kurzu i karalucha (h2. d1. d2. i6)31
88.Sierść kota31
89.Sierść psa31
90.Mieszanka pierza drobiu domowego i papugi31
91.Białko jaja kurzego31
92.Mleko31
93.Ryba (dorsz)31
94.Pomidor31
95.Wieprzowina31
96.Wołowina31
97.Gluten31
98.Seler31
99.Kakao31
100.Mieszanka pokarmowa (f1. f2. f3. f4. f13. f14)31
101.Mieszanka traw (g1. g5. g6. g12. g13)31
102.Pszczoła31
103.Osa31
104.Szerszeń31
105.Lateks31
106.Mieszanka pleśni (m1. m2. m3. m5. m8)31
107.Brzoza srebrna31
108.Mieszanka drzew (t2. t3. t4. t7. t12)31
109.Bylica31
110.Mieszanka chwastów (w6. w9. w10. w12. w20)31
111.Orzeszek ziemny31
112.Pomarańcza31
113.Kupkówka31
114.Tymotka31
115.Żyto31
116.Cladosporium31
117.Alternaria31
118.Olcha szara31
119.Leszczyna31
120.Dąb31
121.Sierść konia31
122.Pszenica31
123.Soja31
124.Amoksycylina 31
125.Phadiatop31
126.Panel pokarmowy (mleko krowie. białko jaja kurzego. żółtko jaja kurzego. kazeina. soja. ryż. kakao. jabłko. marchew. mąka-mix)100
127.Panel oddechowy (pyłek brzozy. 6 traw-mix. żyto. pyłek bylicy. D.pteronyssinus. D.farinae. naskórek psa. naskórek kota. pióra-mix. pleśnie-mix)100
128.Panel antybiotykowy (penicillin G. penicillin V. ampicillin. amoxicillin. sulfamethoxazol. cephalosporin. ofloxacin. cefaclor. tetracylin. erythromycin)100
129.Panel mleko +gluten (mleko krowie. ?-laktoalbumina. ?-laktoglobulina. kazeina. (BSA). surowicza albumina wołowa. gluten)100
130.Panel pokarmowy (orzechy. sezam. wieprzowina. kurczak. wołowina. ryby. cytrusy. seler. brzoskwinia. pomidor)100
131.Badanie ALEX-Test do równoczesnego pomiaru całkowitego IgE i IgE swoistego w stosunku do 282 ekstraktów alergenowych i alergenów molekularnych1 300.00
132.Iniekcja podskórna szczepionką odczulającą40
133.Test uczuleniowy kontaktowy150
134.Test uczuleniowy metodą punktową ( alergeny f Alergopharma) za 1 punkt5
135.CEA antygen karcinoembrionalny25
136.TPSA antygen swoisty stercza- całkowity30
137.Troponina I22
138.Kinaza kreatynowa CK NAC8
139.Kinaza kreatynowa izoenzym MB CK-MB10
140.Grupa krwi (pojedyncza)45
141.Klasyczny pośredni test antyglobulinowy30
142.Próba zgodności krwi z 1 donacją80
143.Próba zgodności krwi z każdą kolejną donacją wzrasta o 30.0030
144.Bezpośredni test antyglobulinowy22
145.Posiew moczu. nasienia i wymaz z cewki moczowej25
146.Wymaz z: gardła. jamy ustnej. nosa. ucha. odbytu. rany. zmian skrónych. ropy. bioptaty. punktaty. fragmenty tkanek. drenów. cewników25
147.Plwocina25
148.Popłuczyny oskrzelowe. wydzielina oskrzelowa. płyn z jam ciała. przetoki. żółci25
149.Badanie krwi w systemie automatycznym85
150.Badanie PMR. płynów z jam ciałą w systemie automatycznym85
151.Oznaczanie mechanizmów oporności - MBL. KPC. OXA35
152.Badanie kału na obecność toksym Clostridium Difficile70
153.Posiew metoda tradycyjna (BK)50
154.Posiew metoda automatyczna (BA)150
155.Identyfikacja wyhodowanego szczepu MTBC100
156.Lekowrażliwość- metoda tradycyjna 100
157.Lekowrażliwość- metoda automatyczna 220
158.Quantiferon- metoda ELISA -wykrywanie latentnego zakażenia prątkiem gruźlicy220
159.Wykrywanie prątka gruźlicy metodą genetyczną380
160.Wykrywanie prątka gruźlicy metodą genetyczną - pakiet (preparat bezpośredni. posiew metoda tradycyjna oraz automatyczna. badanie genetyczne)500
161.Eozynofile-preparat bezpośredni20
162.Wykrywanie antygenów Legionella sp w moczu metodą immunologiczną100
163.Porada lekarska200
164.Konsultacja dokumentacji150
165.Opieka pielęgniarska nad pacjentem (1 godzina)20
166.Płukanie żołądka60
167.Sonda do żołądka40
168.Szycie rany prostej71
169.Usuwanie szwów rany prostej33
170.Znieczulenie miejscowe44
171.Założenie opatrunku (mały)10
172.Założenie opatrunku (duży)20
173.Usunięcie kleszcza28
174.Nacięcie ropnia70
175.Pomiar temperatury4
176.Pomiar ciśnienia5
177.Pobranie krwi4
178.Iniekcja dożylna15
179.Iniekcja domięśniowa10
180.Wlew kroplowy30
181.Enema40
182.Pulsoksymetria - Szpital i Woj. Przych. Spec. Kielce ul. Jagiellońska 72 12
183.Nebulizacja +Ventolin21
184.Nebulizacja + Ventolin - Woj. Przych. Spec. Kielce ul. Jagiellońska 7221
185.Nebulizacja + Berodual - Woj. Przych. Spec. Kielce ul. Jagiellońska 72 21
186.Nebulizacja + Berodual + Pulmicort - Woj. Przych. Spec. Kielce ul. Jagiellońska 7230
187.Nebulizacja z innymi lekami18 + koszt leków
188.Próba tuberkulinowa - Woj. Przych. Spec. Kielce ul. Jagiellońska 7235
189.Unieruchomienie przedramienia opatrunkiem gipsowym110
190.Unieruchomienie kończyny dolnej podudzia opatrunkiem gipsowym110
191.Założenie opatrunku gipsowego Desaulta ramiennego150
192.Założenie opatrunku gipsowego udowego150
193.Założenie tutora gipsowego stawu kolanowego150
194.Unieruchomienie złamania w szynie Zimmera110
195.Zdjęcie gipsu małego - kończyna górna33
196.Zdjęcie gipsu dużego - kończyna dolna50
197.Nastawienia złamania. zwichnięcia250
198.Wymiana unieruchomienia100
199.Usunięcie drutów Kirschnera100
200.Punkcja stawu50
201.Wstrzyknięcie leku do stawu50
202.Nacięcie krwiaka. ropnia50
203.Usunięcie szwów40
204.Echo serca przezklatkowe (TTE )100
205.Test chodu na bieżni120
206.Holter ciśnieniowy90
207.Holter EKG120
208.EKG bez opisu20
209.EKG z opisem25
210.Zabiegi diagnostyczne przełyku- inne (pH-metria dróg oddechowych)800
211.Pletyzmografia210
212.Pletyzmografia plus dyfuzja370
213.Spirometria bez opisu55
214.Spirometria z opisem70
215.Spirometria z próbą rozkurczową bez opisu75
216.Spirometria z próbą rozkurczową z opisem90
217.Dyfuzja (pojemność dyfuzyjna płuc) 210
218.Dyfuzja +MIP/MEP280
219.MIP/MEP190
220.Test chodu na bieżni70
221.Test chodu na korytarzu60
222.Pletyzmografia +Spirometria + DLCO430
223.FeNo60
224.Cystoskopia600
225.Nefrostomia- założenie1 100
226.Wymiana nefrostomii550
227.Cewnikowanie moczowodu600-900*[1]
228.Cewnikowanie pęcherza50
229.Płukanie pęcherza150
230.Cystostomia- założenie600
231.Cystostomia- wymiana300
232.Cystoskopia+ biopsja620
233.ESWL900
234.Punkcja torbieli950
235.Biopsja prostaty650
236.Załupek- grzbietowe nacięcie500
237.Załupek - odprowadzenie150
238.Usunięcie ciała obcego z pęcherza600
239.Badanie urodynamiczne500
240.Bronchoskopia - inne300
241.Bronchoaspiracja220
242.Bronchoskopia + wycinki350
243.Bronchoskopia + Polipektomia380
244.EBUS2000
245.Zabiegi diagnostyczne na płucach i oskrzelach - Bronchoskopia BAL400
246.Gastroskopia + gumkowanie żylaków przełyku1800
247.Gastroskopia- rozszerzenie przełyku2800
248.Przezskórna (endoskopowa) gastrostomia1500
249.Gastroskopia + Polipektomia380.00 *[2]
250.Gastroskopia - inne300.00 + test 20.00
251.Gastroskopia + wycinek330
252.EUS2000
253.Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica - gastroskopia + tamowanie krwawień800
254.Kolonoskopia350.00+ 100.00 znieczulenie
255.Kolonoskopia + Polipektomia400 + *[3]
256.Kolonoskopia + gumkowanie żylaków odbytu1000
257.Kolonoskopia + poszerzanie jelit2800
258.Cholangiopankreatografia ECPW2800
259.Cholangiopankreatografia ECPW + proteza plastikowa 3600
260.Cholangiopankreatografia ECPW + proteza samorozprężalna7800
261.Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia1000
262.Wizyta fizjoterapeutyczna (badanie na potrzeby terapii. ustalenie planu terapii. badanie po zakończeniu fizjoterapii. zalecenia. instruktaż ćwiczeń) - przed każdą fizjoterapią jednorazową oraz w serii zabiegowej)50
263.Ćwiczenia bierne25
264.Ćwiczenia czynno -bierne20
265.Ćwiczenia wspomagane20
266.Ćwiczenia czynne15
267.Ćwiczenia czynne z oporem20
268.Ćwiczenia czynne w odciążeniu 10
269.Ćwiczenia w odciążeniu z oporem 10
270.Ćwiczenia specjalne40
271.Ćwiczenia oddechowe indywidualne30
272.Ćwiczenia oddechowe grupowe (każda osoba)10
273.Ćwiczenia przyrządowe - 1 godzina40
274.Pionizacja30
275.Nauka chodu30
276.Ćwiczenia instruktażowe - jednorazowo40
277.Ultradźwięki10
278.Ultranoforeza10
279.Jonoforeza10
280.Prąd Traberta10
281.Prąd diadynamiczny (DD/Bernarda)10
282.Prąd interferencyjny10
283.Prąd Tens10
284.Elektroterapia z terapią podciśnieniową10
285.Prąd- inne zabiegi z zakresu elektrolecznictwa10
286.Elektrostymulacja 1 grupa mięśniowa10
287.Sollux10
288.Laseroterapia punktowa10
289.Krioterapia15
290.Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości10
291.Diatermia krótkofalowa i mikrofalowa10
292.Naświetlanie lampą Bioptron10
293.Trening mięśni dna miednicy przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu-indywidualne40
294.Ćwiczenia przy dolegliwościach bólowych kręgosłupa grupowe indywidualne40
295.Ćwiczenia przy dolegliwościach bólowych kręgosłupa grupowe (każda osoba)10
296.Ćwiczenia usprawniające dla pacjentów po 60 r.ż. grupowe (każda osoba)10
297.Ćwiczenia i zabiegi służące do drenażu drzewa oskrzelowego40
298.Ćwiczenia korekcyjne wad postawy grupowe (każda osoba)10
299.Ćwiczenia korekcyjne indywidualne przy wadach stóp25
300.Ćwiczenia korekcyjne indywidualne przy skoliozie - 1 godzina50
301.Ćwiczenia oddechowe grupowe (każda osoba)10
302.Ćwiczenia ogólnousprawniające 20
303.Fizykoterapia przy chorobach zatok (3 zabiegi fizykalne x1 dzień)25
304.Terapia blizny40
305.Terapia przy porażeniu nerwu trójdzielnego40
306.Terapia przy chorobach zatok40
307.Usprawnianie w warunkach domowych - 1 wizyta200
308.Wyciąg kregosłupa 20
309.Kinesiotaping (plastrowanie) - jednorazowo40
310.Masaż limfatyczny ręczny (1 kończyna)40
311.Masaż wibracyjny (1 okolica ciała)20
312.Masaż gumową bańką (1 kończyna. 1 okolica kręgosłupa)40
313.Masaż klasyczny częściowy (1 kończyna. 1 okolica kręgosłupa)40
314.Masaż klasyczny całego kręgosłupa70
315.Masaż klasyczny całego ciała150
316.Masaż przy bólach migrenowych30
317.Masaż wirowy kończyn dolnych i kręgosłupa20
318.Masaż wirowy kończyn górnych20
319.Masaż wirowy kończyn dolnych20
320.Masaż na łóżku wodnym20
321.Drenaż limfatyczny przyrządowy kończyn15
322.Rękaw do drenażu5
323.Drenaż drzewa oskrzelowego przyrządowy z użyciem kamizelki20
324.Odzież foliowa pod kamizelkę10
325.Pakiet I 10 masaży klasycznych na 1 okolicę ciała300
326.Pakiet II 10 dni zabiegowych: 3 zabiegi fizykalne dziennie. 1 okolica ciała (łącznie 30 zabiegów)200
327.Pakiet III 10 dni zabiegowych: 5 zabiegów fizykalnych dziennie 1 okolica ciała (łącznie 10 zabiegów)250
328.Pakiet IV 10 dni zabiegowych: ćwiczenia. metody fizjoterapii - 1 okolica ciała)300
329.Pakiet V 10 dni zabiegowych: ćwiczenia przy skoliozach 1 godzina dziennie (łącznie 10 godzin pracy z fizjoterapeutą)300
330.Pakiet VI 10 dni zabiegowych 3 zabiegi fizykalne dziennie + masaż 1 odcinka 400
331.Pakiet VII 10 dni zabiegowych 3 zabiegi fizykalne dziennie + ćw. lecznicze/ metody fizjoterapii450
332.Pakiet VIII 10 dni zabiegowych: Usprawnianie w warunkach domowych1500
333.TK zatok obocznych nosa bez środka kontrastowego190
334.TK oczodołów bez środka kontrastowego200
335.TK mózgowia bez środka kontrastowego200
336.TK twarzoczaszki bez środka kontrastowego200
337.TK piramid kości skroniowych bez środka kontrastowego200
338.TK zatok obocznych nosa ze środkiem kontrastowym320
339.TK oczodołów ze środkiem kontrastowym320
340.TK mózgowia ze środkiem kontrastowym320
341.TK twarzoczaszki ze środkiem kontrastowym350
342.TK piramid kości skroniowych ze środkiem kontrastowym300
343.HRCT klp bez środka260
344.TK szyi (krtań. gardło. nosogardziel) bez środka kontrastowego230
345.TK klatki piersiowej i śródpiersia bez środka kontrastowego220
346.TK jamy brzusznej bez środka kontrastowego240
347.TK miednicy małej bez środka kontrastowego240
348.TK kończyn (kości i stawy) bez środka kontrastowego220
349.TK kręgosłupa C Th L-S - (jeden wybrany odcinek) bez środka kontrastowego220
350.TK szyi (krtań. gardło. nosogardziel) ze środkiem kontrastowym 310
351.TK klatki piersiowej i śródpiersia ze środkiem kontrastowym 350
352.TK jamy brzusznej ze środkiem kontrastowym 350
353.TK miednicy małej ze środkiem kontrastowym 350
354.TK kończyn (kości i stawy) ze środkiem kontrastowym 330
355.TK kręgosłupa C Th L-S - (jeden wybrany odcinek) ze środkiem kontrastowym 350
356.Angio TK głowy500
357.Angio TK klp500
358.Angio TK jamy brzusznej500
359.Angio TK kończyn górnych i dolnych500
360.TK dwóch okolic anatomicznych bez środka kontrastowego450
361.TK dwóch okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym700
362.USG tarczycy i przytarczyc60
363.USG jamy opłucnej50
364.USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej 75
365.USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie70
366.USG moszny w tym jąder i najądrzy70
367.USG tkanek miękkich60
368.USG ślinianek60
369.USG klatki piersiowej60
370.USG Doppler żył kończyn dolnych (jedna noga)80
371.USG Doppler żył kończyn dolnych (obie nogi)150
372.Zdjęcie czaszki P - A + boczne (2 zdjęcia)50
373.Zdjęcie siodełka tureckiego (1 zdjęcie)32
374.Zdjęcie kości twarzy (1 zdjęcie)40
375.Zdjęcie oczodołów (2 zdjęcia)34
376.Zdjęcie zatok (1 zdjęcie)32
377.Zdjęcie kości nosa (1 zdjęcie)25
378.Zdjęcie żuchwy (do 3 zdjęć)44
379.Zdjęcie barku (1 zdjęcie)33
380.Zdjęcie barku AP+ osiowe (2 zdjęcia)44
381.Zdjęcie obojczyka (1 zdjęcie)35
382.Zdjęcie klatki piersiowej P - A (1 zdjęcie)30
383.Zdjęcie klatki piersiowej bok30
384.Zdjęcie klatki piersiowej P - A i boczne (2 zdjęcia)60
385.Zdjęcie klatki piersiowej z oceną sylwetki serca (2 zdjęcia)80
386.Zdjęcie żeber (1 zdjęcie)29
387.Zdjęcie boczne mostka29
388.Zdjęcie przedramienia (2 zdjęcia)44
389.Zdjęcie kości ramieniowej (2 zdjęcia)40
390.Zdjęcie stawu łokciowego (2 zdjęcia)44
391.Zdjęcie stawu łokciowego (3 zdjęcia)55
392.Zdjęcie kości ręki (2 zdjęcia)35
393.Zdjęcie nadgarstka (2 zdjęcia)35
394.Zdjęcie nadgarstka (3 zdjęcia)50
395.Zdjęcie palców dłoni (2 zdjęcia)35
396.Zdjęcie kości udowej (2 zdjęcia)41
397.Zdjęcie podudzia (1 zdjęcie)44
398.Zdjęcie stawów biodrowych (1 zdjęcie)41
399.Zdjęcie stawów biodrowych AP+osiowe (do 3 zdjęć)50
400.Zdjęcie stawu kolanowego - dwa stawy (do 3 zdjęć)59
401.Zdjęcie stawu kolanowego - jeden staw (do 2 zdjęć)42
402.Zdjęcie stawu skokowego (2 zdjęcia)43
403.Zdjecie stawu skokowego (3 zdjęcia)55
404.Zdjęcie rzepek (2 zdjęcia)34
405.Zdjęcie kości stopy (2 zdjęcia)43
406.Zdjęcie kości stopy (4 zdjęcia)55
407.Zdjęcie kości pięty-bok30
408.Zdjęcie kości pięty osiowe + bok (2 zdjęcia)43
409.Zdjęcie palców stopy (2 zdjęcia)35
410.Zdjęcie całkończynowe AP*120
411.Zdjęcie całkończynowe AP + bok*150
412.Zdjęcie kręgosłupa na stojąco (1 zdjęcie)36
413.Zdjęcie kręgosłupa C (1 zdjęcie)30
414.Zdjęcie kręgosłupa C AP+ bok (2 zdjęcia)48
415.Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa C (3 zdjęcia)50
416.Zdjęcie kręgosłupa Th (2 zdjęcia)58
417.Zdjęcie kręgosłupa L- S (2 zdjęcia)58
418.Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa L-S (3 zdjęcia)58
419.Zdjęcie kości krzyżowej (2 zdjęcia)41
420.Zdjęcie miednicy (1 zdjęcie)35
421.Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (1 zdjęcie)36
422.Zdjęcie przełyku (2 zdjęcia)*140
423.Zdjęcie żołądka (6-8 zdjęć)*140
424.Pasaż*[4]140
425.Pakiet mały do rozmiaru 200x300mm11.00*[5]
426.Pakiet średni do rozmiaru 300x390mm24.00*[5]
427.Pakiet duży rozmiar 320x60x500mm47.00*[5]
428.Pakiet mały do rozmiaru 200x300mm7.00 *[5]
429.Pakiet średni do rozmiaru 300x390mm11.50 *[5]
430.Pakiet duży rozmiar 320x60x500mm31.50 *[5]
431.Pakiet mały do rozmiaru 200x300mm14.00 *[5]
432.Pakiet średni do rozmiaru 300x390mm26.00 *[5]
433.Pakiet duży rozmiar 320x60x500mm56.00 *[5]
434.Pakiet mały do rozmiaru 200x300mm9.50 *[5]
435.Pakiet średni do rozmiaru 300x390mm13.50 *[5]
436.Pakiet duży rozmiar 320x60x500mm39.50 *[5]

*[1] w zależności od użytego cewnika
*[2] + 100,00 pierwszy polip + 50,00 kolejny
*[3] + 100,00 znieczulenie + 100,00 pierwszy polip + 50,00 kolejny
*[4] badanie wykonywane w Szpitalu
*[5] do ceny usługi należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Przewiń do góry
Skip to content