Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Stanowisko ds. BHP

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

Marta Masternak

Specjalista ds. BHP

Profil komórki

Bezpieczeństwo i higiena pracy – ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych
i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – CIOP-PIB).

Ergonomia – nauka stosowana, zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka (Polskie Towarzystwo Ergonomiczne – PTErg.).

Kodeks pracy – w art. 15, 207, 212 i 304 nakłada na pracodawcę / osoby kierujące pracownikami obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników oraz osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz takiego organizowania, przygotowania
i prowadzenia prac, aby uwzględniały zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.

Tak więc, hasło: praca i bhp to pojęcia traktowane nierozdzielnie praca i …(być może przy okazji) bhp lecz łącznie  PRACA + BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA oraz ERGONOMIA.

Zadania służby bhp – zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze
i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres zadań został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704, ze zm.)

Lokalizacja Budynek C, III piętro

Numery bezpośrednie:

Szpital: +48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

numer wewnętrzny – 202

Przewiń na górę
Skip to content