Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Zbiorczy wykaz telefonów

Szczegółowy wykaz telefonów

Tel: 41 34 655 45 do 48
Tel: 41 346-54-41
Tel: 41 346-53-23
Tel: 41 346-52-92 

Fax. 41 346 55 67
Sekretariat wew. 145

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
345 18 03  Rejestracja
345 18 12  fax
335 82 21  Pobieranie krwi
335 82 27  Dział diagnostyki obrazowej (RTG)
PORADNIE PRZY SZPITALU W CZERWONEJ GÓRZE
Telefon stacjonarny do rejestracji: 41 306 70 60
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Urologiczna
NUMERY CENTRALI TELEFONICZNEJ SZPITALA
346 55 45
346 52 92
346 55 46
346 53 23
346 55 47
346 54 41
346 55 48
NUMERY BEZPOŚREDNIE DO SZPITALA
346 55 67 Sekretariat (tel./fax)
346 52 40 Sekcja zamówień publicznych
346 52 98 Izba przyjęć
346 54 85 Apteka szpitalna (tel. i fax)
NUMERY WEWNĘTRZNE W SZPITALU
wew. 144 Dyrektor
wew. 163 Z-ca Dyrektora d/s Administracyjno-Organizacyjnych
wew. 311 Z-ca Dyrektora d/s Planów i Finansów
wew. 176 Główny Księgowy
wew. 145 Sekretariat Dyrektora
wew. 240 Naczelna Pielęgniarka
wew. 212 Radca prawny (Segment E)
wew. 267 Psycholog
wew. 218 Poradnia Medycyny Pracy
wew. 201 Obrona cywilna i p/poż
wew. 202 Bhp
wew. 154 Sekcja dietetyki
wew. 235 Kapelan szpitalny
wew. 112 Prosektorium
wew. 193 Pełnomocnik ds inwestycji
IZBA PRZYJĘĆ
603 275 839 tel. komórkowy
wew. 245
Rejestracja-konsola
wew. 234 Kierownik /Lekarz dyżurny
wew. 238 Pielęgniarka koordynująca
wew. 127 Izba przyjęć pulmonologiczna
wew. 147 Izba przyjęć ogólna
wew. 270 Lekarz dyżurujący Izba Przyjęć ogólna
wew. 271 Rejestracja konsola Izba Przyjęć pulmonologiczna
wew. 272 Lekarz dyżurujący Izba Przyjęć pulmonologiczna
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSTYWNEJ TERAPII
wew. 244  Kierownik
wew. 205  Gabinet lekarski
wew. 228  Pielęgniarka koordynująca
wew. 239  Dyżurka pielęgniarek
wew. 244  Sekretariat
tel. kom. 601 968 625
BLOK OPERACYJNY i CENTRALNA STERYLIZATORNIA
wew. 262 Kierownik
wew. 167 Gabinet lekarski
wew. 207 Pielęgniarka koordynująca
wew. 258 Gabinet opisowy
wew. 261 Dyżurka pielęgniarek
wew. 168 Dyżurka instrumentariuszek
      Pokój socjalny
wew. 260 Sala wybudzeń
wew. 259 Pokój salowych 
wew. 253 Z-ca Pielęgniarki koordynującej (Blok operacyjny/Sterylizatornia)
wew. 177 Centralna sterylizatornia
PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
wew. 173 Pełnomocnik ds. SZJ
ODDZIAŁ I CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY
wew. 134  Kierownik
wew. 171  Gabinet lekarski
wew. 217  Pielęgniarka koordynująca
wew. 208  Sekretariat
wew. 156  Dyżurka pielęgniarek
wew. 319 Gabinet zabiegowy
wew. 320 Sala nadzoru
wew. 321  Dyżurka pielęgniarek (część zakaźna)
wew. 323 Gabinet lekarski (część zakaźna)
ODDZIAŁ II CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY
wew. 183 Kierownik
wew. 162 Gabinet lekarski
wew. 214 Pielęgniarka koordynująca
wew. 155 Dyżurka pielęgniarek
wew. 221 Sekretariat
wew. 255 Dyżurka pielęgniarek (część zakaźna)
wew. 190 Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
tel. kom. 607 802 850 – Gabinet lekarski
tel. kom. 663 778 332 – Część-Covidowa 
ODDZIAŁ III CHORÓB PŁUC I ONKOLOGII PULMONOLOGICZNEJ
wew. 334 Gabinet lekarski
wew. 335 Sala nadzoru
wew. 336 Gabinet zabiegowy
wew. 337 Gabinet badań
wew. 338 Dyżurka pielęgniarek
wew. 339 Pielęgniarka koordynująca
wew. 340 Kierownik
wew. 341 Sekretariat
ODDZIAŁ IV ALERGOLOGICZNY
wew. 159 Kierownik
wew. 122 Gabinet lekarski pulmonologiczny
wew. 278 Gabinet lekarski alergologiczny
wew. 210 Pielęgniarka koordynująca
wew. 199 Sekretariat
wew. 181 Dyżurka pielęgniarek
wew. 277 Sala diagnostyki immunolog.-alergologicznej
wew. 218 Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
tel. kom. 607 802 592 – Gabinet lekarski
tel. kom. 663 778 332 – Część-Covidowa 
ODDZIAŁ V CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
wew. 220 Kierownik
wew. 189 Gabinet lekarski
wew. 220 Pielęgniarka koordynująca
wew. 191 Dyżurka pielęgniarek
wew. 243 Sekretariat
wew. 174 Pracownia Badań Układu Krążenia
tel. kom. 607 802 479 – Gabinet lekarski
tel. kom. 601 813 191 – Część-Covidowa
ODDZIAŁ VI CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
wew. 203 Kierownik
wew. 206 Z-ca kierownika
wew. 170 Gabinet lekarski
wew. 169 Pielęgniarka koordynująca
wew. 120 Dyżurka pielęgniarek  „A”
wew. 125 Dyżurka pielęgniarek  „B”
wew. 185 Sale pooperacyjne
wew. 184 Sekretariat
tel. kom. 607 802 356 – Gabinet lekarski
ODDZIAŁ VII UROLOGICZNY
wew. 153 Kierownik
wew. 141 Gabinet lekarski
wew. 143 Gabinet lekarski
wew. 232 Pielęgniarka koordynująca
wew. 165 Dyżurka pielęgniarek
wew. 209 Gabinet zabiegowy
wew. 175 Sekretariat
tel. kom. 607 802 368 – Gabinet lekarski
ODDZIAŁ VIII CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
wew.135  Kierownik
wew.135  Gabinet lekarski
wew. 216  Pielęgniarka koordynująca
wew. 130  Dyżurka pielęgniarek
wew. 115  Sale pooperacyjne
wew. 215  Sekretariat
tel. kom. 607 801 778 od godziny 14:35 – Gabinet lekarski
tel. kom. 607 801 778 – Sekretariat
ODDZIAŁ IX ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
wew. 118 Kierownik
wew. 129 Gabinet lekarski
wew. 117 Pielęgniarka koordynująca
wew. 161 Dyżurka pielęgniarek „A”
wew. 186 Dyżurka pielęgniarek „B”
wew. 113 Sekretariat
tel. kom. 607 802 058 – Gabinet lekarski
ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ I AMBULATORYJNEJ
wew. 256 Pielęgniarka koordynująca
wew. 164 Rejestracja
wew. 237 Poradnia Onkologiczna
wew. 318 Kierownik
wew. 330 Sala 8 – stanowiskowa
wew. 331 Pracownia Leków Cytostatycznych
APTEKA SZPITALNA
wew. 242 Kierownik
wew. 231 Z-ca Kierownika
wew. 219 Ekspedycja leków
wew. 226 Receptura
wew.276 Magazyn wyrobów medycznych
wew. 331 Pracownia Leków Cytostatycznych
ZAKŁAD OPIEKI LECZNICZEJ
Kierownik – 294
Zastępca Kierownika – 308
Dyżurka – 300
Fizjoterapia – 328
Tel. kom.: 601 813 191

 

DZIAŁ DIAGNOSTYKI I LECZENIA ZABURZEŃ SNU
603-274-589  Kierownik

605-661-940, wew. 223 Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

605 661-940, wew. 223 Ośrodek Domowej Wentylacji Mechanicznej
DZIAŁ REHABILITACJI MEDYCZNEJ
wew. 269 Kierownik
wew. 172 Fizjoterapia ambulatoryjna i domowa, rejestracja
wew. 204 Fizjoterapia na oddziałach szpitalnych
DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
wew. 248 Kierownik
wew. 178 Gabinet lekarski
wew. 213 Sekretariat
wew. 247 Pracownia Tomografii Komputerowej
wew. 119 Pracownia USG
wew. 131 Sterownia RTG (pokój techników)
wew. 249 Pokój Socjalny
885 031 261 – Sekretariat tel. kom
DZIAŁ ENDOSKOPII
wew. 152  Kierownik /Pielęgniarka koordynująca
wew. 197  Sekretariat
wew. 263  Bronchoskopia diagnostyczna pulmonologiczna
wew. 264  Bronchoskopia zabiegowa chirurgii klatki piersiowej
wew. 265  Pracownia gastroskopii
wew. 266  Pracownia kolonoskopii
wew. 187  Myjnia
SEKCJA STATYSTYKI I ARCHIWUM
wew. 126 Kierownik działu/biuro
wew. 146 Archiwum
DZIAŁ DOKUMENTACJI I ROZLICZEŃ Z NFZ
wew. 160 DZIAŁ DOKUMENTACJI I ROZLICZEŃ z NFZ
wew. 195 Koordynator ds. onkologii
607-822-425 tel.kom.
 
DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
wew. 139 Kierownik
wew. 114 Z-ca Kierownika Laboratorium analityczne
wew. 158 Rejestracja diagnostyki laboratoryjnej
wew. 227 Pracownia analityki ogólnej
wew. 225 Pokój asystentów
wew. 148 Pracownia mikrobiologii
wew. 180 Pracownia serologii
Laboratorium prątka gruźlicy
wew. 236 Rejestracja
wew. 138 Pracownia
PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA
wew. 200 Biuro
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
wew. 211 Biuro
DZIAŁ BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO
wew 190
DZIAŁ KADR
wew. 230 Koordynator
wew. 123 biuro
607 508 083 – Numer komórkowy
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
wew. 176 Koordynator
wew. 140 biuro
wew. 229 biuro
wew. 196 Sekcja Płac
wew. 241 Kasa
DZIAŁ INFORMATYKI
wew. 257 Koordynator
wew. 157/166  Informatycy
SEKCJA ORGANIZACYJNA
wew.133 Sekcja Organizacyjna
tel. kom.: 726 808 494
DZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY
wew. 233 Kierownik
wew. 179 Koordynator Sekcji Gospodarczej
wew. 224 Koordynator/Obsługa techniczna/biuro
wew. 193 Pełnomocnik ds. Inwestycyjno – Technicznych/Koordynator Sekcji Wodno – Ściekowej i Ciepłowniczej
wew. 132 Dyżurka elektryków
wew. 116 Punkt rotacji bielizny
wew. 194 Depozyt ubrań pacjentów
wew. 136 Sekcja Gospodarcza/Obsługa administracyjna/biuro
wew. 142 Transport sanitarny/ksero
wew. 198 Centrala telefoniczna
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wew. 182 Dział zamówień publicznych
wew. 192 Zaopatrzenie/Kierowcy
SEKCJA DS. APARATURY MEDYCZNEJ
wew.  149 Biuro
607 598 966 tel. kom.
MAGAZYN SZPITALNY
wew. 121 magazyn Szpitalny
268 FAX
OBSŁUGA SZPITALA
wew. 151 Pracownicy – „brama wjazdowa”
wew. 150 Kotłownia
Przewiń na górę
Skip to content