Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia ortopedyczna zajmuje się kompleksową diagnostyką oraz leczeniem nabytych i wrodzonych schorzeń narządu ruchu.

Przyjęcia pacjentów odbywają się w/g niżej zamieszczonego harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK 800 - 1230

  • Lekarz: Wojciech Armański - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Lekarz: Marcin Sykuła - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

WTOREK 1100 - 1430

  • Lekarz: Przemysław Łosiak - lekarz rezydent
  • Lekarz: Rafał Cyranowski - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

CZWARTEK 800- 1230

  • Lekarz: Leszek Siuda - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Lekarz: Robert Jasak - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Rejestracja pacjentów do lekarzy specjalistów odbywa się na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń zdrowotnych oraz skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

SKIEROWANIE NIE JEST WYMAGANE W STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA

Rejestracja odbywa się na podstawie zgłoszenia:

Jeżeli świadczenie pierwszorazowe nie może być wykonane w dniu rejestracji, pacjent zostaje wpisany (za jego zgodą) na listę oczekujących i otrzymuje pisemną lub ustną (rejestracja telefoniczna) informację
o wyznaczonym terminie świadczenia z uzasadnieniem przyczyny wyboru tego terminu.

W przypadkach nagłych świadczenia udzielane są niezwłocznie z pominięciem kolejki.

Pacjenci pozostający w trybie leczenia planowego mają wyznaczany termin następnej wizyty w czasie kolejnych wizyt kontrolnych.

W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących informujemy pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wizyty na późniejszy lub wcześniejszy
z podaniem przyczyny.

Pacjent na obowiązek niezwłocznego powiadomienia Rejestracji  41 306 70 60 lub poradnia.szpital@czerwonagora.pl  w przypadku gdy nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie lub rezygnuje ze świadczenia.

Lokalizacja Budynek D

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1430  pod nr telefonu 41 306 70 60

Rejestracja Elektroniczna 7 dni w tygodniu 24h/dobę


Rejestracja on-line

ikona w kształcie krzyża koloru niebieskiego z napisem rejestracja On-Line
Przewiń na górę
Skip to content