Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Pielęgniarki Epidemiologiczne

ikona sylwetka pielęgniarki ze strzykawką na zielonym tle

Zdzisława Sito

Pielęgniarka Epidemiologiczna, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

ikona sylwetka pielęgniarki ze strzykawką na zielonym tle

Ewa Grzesiak

Pielęgniarka Epidemiologiczna, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Zespół Kontroli Zakażen Szpitalnych

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Tomasz Drążek

Przewodniczący

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

Beata Snochowska

Z-ca przewodniczącego

Profil komórki:

Do zadań Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, a w szczególności Pielęgniarek Epidemiologicznych, należy podejmowanie działań minimalizujących ryzyko powstania zakażenia szpitalnego oraz zapobiegających rozprzestrzenianiu się powstałych zakażeń i chorób zakaźnych wśród pacjentów
i personelu poprzez:

  • Uczestniczenie w konsultacjach pacjentów z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia, w sytuacjach tego wymagających;
  • Monitorowanie czynników ryzyka zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz proponowanie działań zapobiegających i korygujących;
  • Monitorowanie oraz rejestrację zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń wywołanych przez patogeny alarmowe;
  • Opracowanie/aktualizację, inicjowanie i wdrażanie procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
  • Kontrole wewnętrzne obowiązujących procedur zapobiegania zakażeniom oraz stanu sanitarnego Szpitala;
  • Analizowanie na bieżąco wyników badań mikrobiologicznych, gromadzenie danych na temat pacjentów z zakażeniami oraz stałe monitorowanie sytuacji epidemiologicznej;
  • Uczestniczenie w dochodzeniu epidemiologicznym i wszystkich działaniach mających na celu wygaszanie ogniska epidemicznego, współudział w opracowaniu raportu dotyczącego ogniska epidemicznego wymaganego przez powiatowego inspektora sanitarnego;
  • Prowadzenie dokumentacji/ analiz/ raportów dotyczących kontroli zakażeń i innych kontroli wewnętrznych;
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zakażeń dla pracowników nowoprzyjętych oraz zatrudnionych na stałe;

Lokalizacja Budynek E1 , parter

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Pielęgniarka Epidemiologiczna – 200

Przewiń na górę
Skip to content