Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych

Pielęgniarki Epidemiologiczne

ikona sylwetka pielęgniarki ze strzykawką na zielonym tle

Pielęgniarka Epidemiologiczna

mgr piel. Ewa Grzesiak
starszy asystent specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

ikona sylwetka pielęgniarki ze strzykawką na zielonym tle

Koordynator

mgr piel. Anna Dulemba
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

ikona sylwetka pielęgniarki ze strzykawką na zielonym tle

Pielęgniarka Epidemiologiczna

mgr ped. Beata Snochowska
starszy asystent specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Zespół Pielęgniarek Epidemiologicznych realizuje świadczenia profilaktyczne na terenie Szpitala. Podejmuje  działania, które  mają na celu zmniejszenie występowania  zakażeń szpitalnych poprzez:

  • Uczestniczenie w konsultacjach pacjentów z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia, w sytuacjach tego wymagających;

  • Monitorowanie czynników ryzyka zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz proponowanie działań zapobiegających i korygujących;

  • Monitorowanie oraz rejestrację zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń wywołanych przez patogeny alarmowe;

  • Opracowanie/aktualizację, inicjowanie i wdrażanie procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

  • Kontrole wewnętrzne obowiązujących procedur zapobiegania zakażeniom oraz stanu sanitarnego Szpitala;

  • Analizowanie na bieżąco wyników badań mikrobiologicznych, gromadzenie danych na temat pacjentów z zakażeniami oraz stałe monitorowanie sytuacji epidemiologicznej;

  • Uczestniczenie w dochodzeniu epidemiologicznym i wszystkich działaniach mających na celu wygaszanie ogniska epidemicznego, współudział w opracowaniu raportu dotyczącego ogniska epidemicznego wymaganego przez powiatowego inspektora sanitarnego;

  • Prowadzenie dokumentacji/ analiz/ raportów dotyczących kontroli zakażeń i innych kontroli wewnętrznych;

  • Prowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zakażeń dla pracowników nowoprzyjętych oraz zatrudnionych na stałe.

Lokalizacja Budynek  A2 , IV piętro- ŚCCHP

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Pielęgniarka Epidemiologiczna – 200

Przewiń na górę
Skip to content