Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Sekcja Finansowo – Księgowa

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

mgr Jolanta Głowacka

Główna Księgowa

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

mgr Małgorzata Huk

Koordynator Sekcji Finansowo - Księgowej

Profil komórki

Do zadań Sekcji Finansowo -Księgowej należy;

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych;
 • deklaracja i sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostki;
 • dbanie o płynność finansową jednostki;
 • administrowanie środkami pieniężnymi oraz dokonywanie operacji pieniężnych;
 • zapewnienie terminowego ściągania należności oraz dochodzenie roszczeń spornych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wynikających z ustawy o: rachunkowości, finansach publicznych i statystyce publicznej;
 • obliczanie i rozliczanie z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych;
 • rozliczanie inwentaryzacji, wycena kasacji;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych
  i wyposażenia znajdującego się na stanie Szpitala;
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
 • przygotowywanie dla potrzeb Dyrekcji informacji i materiałów związanych z zakresem zadań wykonywanych przez Sekcję Finansowo – Księgową.

W strukturze Sekcji funkcjonuje również Kasa.

Lokalizacja Budynek D, III piętro 

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Koordynator – 229
Sekcja Finansowo – Księgowa – 140
Kasa i biuro Finansowo – Księgowe – 241

 

Przewiń na górę
Skip to content