Projekty unijne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

logo województwa siętokrzyskiego koloru niebieskiego w którym znajdują si elogotypy koloru żółtego białego i czerwonego
flaga Unii Europejskiej koloru niebieskiego z logotypem gwiazd koloru żółtego

Projekt „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”

Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego

Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – II etap i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej

Przewiń do góry
Skip to content