Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Projekty unijne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

logo województwa siętokrzyskiego koloru niebieskiego w którym znajdują si elogotypy koloru żółtego białego i czerwonego
flaga Unii Europejskiej koloru niebieskiego z logotypem gwiazd koloru żółtego

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – II”

Projekt „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”

Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego

Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – II etap i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej

Dotacje z innych źródeł

Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

Zakup monitoringu, w tym: kamer, radiostacji ręcznych, krótkofalówek, rejestratora oraz niezbędnego oprzyrządowania, który został zamontowany na terenie Szpitala.

Zakup oraz montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego

Dofinansowanie ze środków Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń – PZU S. A. na zakup i montaż kamer monitorujących wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do ich montażu.

Dofinansowanie ze Skarbu Państwa – Ministerstwo Zdrowia na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: “Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”.

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała
w Czerwonej Górze

Przewiń na górę
Skip to content