Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

baner projektu na którym znajdują się flagi Unii Europejskiej, Polski, godło Województwa Świętokrzyskiego

Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem
z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

 

Nazwa projektu: Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Miejsce realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wartość projektu:

  • Ogółem:  45 640 123,31 zł
  • Dofinansowanie UE: 36 525 020,09 zł
  • Wkład własny: 3 202 903,05 zł

Cele projektu i planowane efekty: Projekt przewiduje wsparcie dla 1 podmiotu leczniczego. W ramach inwestycji zaplanowano wybudowanie nowego 5-cio kondygnacyjnego pawilonu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami połączonego z obecną infrastrukturą szpitala. 

Okres realizacji:  2017-08-16 do do 30.06.2022

Krótki opis: Do nowego pawilonu zostaną przeniesione 2 oddz. pulmonologiczne, izba przyjęć i pracownie pulmonologiczne. Ponadto zaplanowano przebudowę jednego piętra w segmencie A. Działania te wpłyną na poprawę jakości oraz zwiększenie dostępności do świadczeń. W ramach projektu ulepszonymi usługami zdrowotnymi zostanie objętych 13.087 osób – suma pacjentów hospitalizowanych w oddz. pulmonologicznych i pacjentów, którym udzielono porad w por. pulm. należących do szpitala – wyliczony na podstawie danych histor. dla unikatowego numeru PESEL. Rozmieszczenie kom. organ. w nowym pawilonie: parter: Izba Przyjęć , Prac. Bad. Czynn. Ukł. Oddech.,Lab. Prątka Gruźlicy; I p. – oddz. I Pulm.; II p. – dwa pododdziały liczące po 15 łóżek przezn. dla pacj. z gruźlicą, które będą funkcjonowały w ramach oddz. pulm. zlokalizowanych na I i III piętrze; III p. – oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy; IV p. – pom. Techn. Projekt zakłada przebudowę I p. w segm. A z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb oddz. IV Pulm- Alergolog. oraz dla Dz. Diag. i Lecz. Zab. Oddych. Zakres rzecz. obejmuje doposażenie w wyr. med – nakłady inwestycyjne na zakup ap. med.wyniosą 7 422 574,94 zł. w tym 6 823 479,94 zł na walkę
z Covid-19. Projekt obejmuje utworzenie Prac. Biologii Molekularnej, w której będą wykonywane m.in. testy w kierunku SARS-CoV-2., koszty utworzenia
i wyposażenia szacuje się na kwotę 1 256 249,28 zł.
W ramach projektu zaplanowano również zakup specjalistycznej ap. med. do badań ukł. oddech. i zwiększenie stan. do polisomnografii do 3. W wyniku realizacji proj. nastąpi rozwój opieki koord. w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentami wentylowanymi mech. Projekt przewid. wzrost zatrudn. o 17 os. –3 lekarzy
i 14 pielęgniarek, planowane jest zatrudnienie 14 K i 3 M.

Projekt “Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze.” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna i społeczna  oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego. 

baner projektu na którym znajdują się flagi Unii Europejskiej, Polski, godło Województwa Świętokrzyskiego
Przewiń na górę
Skip to content