Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

Marta Masternak

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Profil komórki:

1. Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.
2. Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. ochrony przeciwpożarowej należy:

 • Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie przeciwpożarowym
  w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.
 • Udział w kontrolach prowadzonych przez organy ochrony przeciwpożarowej lub jednostkę nadrzędną.
 • Współpraca z właściwą terenowo Komendą Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, zajmowanych przez jednostkę pomieszczeń.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego zajmowanych przez jednostkę pomieszczeń.
 • Nadzorowanie realizacji uchwał i wniosków zgłaszanych przez komendy straży pożarnych i innych właściwych organów w sprawach poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej oraz
  nadzorowanie wykonania zarządzeń pokontrolnych komendy straży pożarnych.
 • Udzielanie informacji raz na trzy miesiące Dyrektorowi WSS o stanie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szczególnie o wynikach kontroli, podstawowych trudnościach w działalności
  i potrzebach przeciwpożarowego zabezpieczenia.
 • Przeprowadzanie kontroli w jednostce pod względem organizacji ochrony przeciwpożarowej
  i przeciwpożarowego zabezpieczenia.
 • Opracowywanie i aktualizowanie planów ochrony i sposobu przeprowadzania ewakuacji na wypadek powstania pożaru.
 • Opracowywanie rocznego planu pracy – kontroli podległych placówek w zakresie stanu przeciwpożarowego zabezpieczenia i czuwanie nad jego realizacją.
 • Nadzór nad konserwacją i rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego i sygnałów alarmowych.
 • Prowadzenie akcji propagandowo-ostrzegawczej i szkolenie pracowników. Wnioskowanie w sprawach:
 • zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową,
 • kierowania pracowników na szkolenie przeciwpożarowe,
 • nagradzania pracowników, którzy w istotny sposób przyczynili się poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  karania pracowników nie przestrzegających przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  3. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi WSS w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  a w szczególności z Sekcją Techniczno -Gospodarczą.
  4. Udział we wszystkich pracach związanych z poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego w WSS.
  5. Szczegółowe zadania osoby zatrudnionej na stanowisku ds. ochrony przeciwpożarowej określa zakres czynności.
  6. W celu skutecznego wykonywania działalności statutowej osoba zatrudniona na stanowisku ds. ochrony przeciwpożarowej współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi WSS.

Lokalizacja Budynek C, III piętro

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

numer wewnętrzny – 201

Przewiń na górę
Skip to content