Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Szpitala określa zasady organizacji pracy Szpitala, rodzaj działalności oraz sposoby i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, cele i zadania podmiotu oraz zakres działania komórek organizacyjnych.

Statut Szpitala

Regulamin Organizacyjny – cały dokument

Schemat Organizacyjny

Zadania komórek ekonomicznych, administracyjnych i technicznych

Prawa i obowiązki pacjenta

Cennik

Uchwała Sejmiku Woj. Św. w sprawie nadania Statutu

Zadania Komórek Działalności Podstawowej

Przewiń do góry
Skip to content