Sekcja Dokumentacji Medycznej i Kodowania

ikona sylwetka kobiety lekarza w tle koloru niebieskiego

Krystyna Sobierajska

Koordynator Sekcji

Profil działu:

Sekcją dokumentacji medycznej i kodowania kieruje Koordynator Sekcji, który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Dział Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ.

Pracownikami Sekcji są sekretarki i rejestratorki medyczne, które świadczą pracę na rzecz oddziałów
i działów szpitala i które służbowo podlegają Koordynatorowi Sekcji dokumentacji medycznej i kodowania, a funkcjonalnie, właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy,

W strukturach Sekcji dokumentacji medycznej i kodowania znajduje się Rejestracja Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze.

Do podstawowych zadań Sekcji i dokumentacji i kodowania należy:

  • Obsługa oddziałów/działów w zakresie formalnego prowadzenia dokumentacji medycznej.
  • Nadzór nad prawidłowością ewidencjonowania danych rozliczeniowych w ramach umów.
  • Prowadzenie i nadzór nad listami oczekujących.
  • Przygotowanie i przekazywanie komórce do spraw rachunkowości dokumentów dotyczących rozliczeń pacjentów.
  • Ewidencjonowanie dokumentacji medycznej, segregowanie i przekazywanie do Sekcji Statystyki
    i Archiwum.

Lokalizacja Budynek E III piętro

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Dział Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ – 160

Przewiń na górę
Skip to content