Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

20230314085035621_0001

Mirosław Smerdzyński

Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej

Profil komórki

Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Inspektor ds. obronnych
i obrony cywilnej wykonuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów w sprawie obrony cywilnej.

Funkcja komórki:
Znajomość aktów prawnych dotyczących obronności i obrony cywilnej oraz bieżące wprowadzenie ich
w życie w WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze na podstawie wytycznych instytucji nadrzędnych, współdziałających oraz poleceń i ustaleń Dyrektora.

W zakresie spraw obronnych:
1. Wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem w stałej aktualności dokumentacji planistycznej przewidzianej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny tj:
1.1. planu przygotowań Szpitala na potrzeby obronne oraz uzgadnianie go z Pionem Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
1.2. dokumentacji stałego dyżuru.
2. Współpraca z Sekcją ds. Osobowych w zakresie typowania pracowników przewidzianych do reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.
3. Organizowanie szkolenia obronnego dla kadry i personelu medycznego biorących udział
w opracowywaniu planu przygotowań obronnych szpitala oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez organy nadrzędne.
4. Organizowanie szkoleń obsad stałego dyżuru w Szpitalu.
5. Zapewnienie właściwego opracowywania, ewidencjonowania, przechowywania, obiegu i archiwizacji dokumentacji o charakterze planistyczno –obronnym.
6. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw obronnych i wykonywanie innych prac w tym zakresie.

W zakresie ochrony informacji niejawnych:
1. Organizowanie, w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego, ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.
2. Przyjmowanie, rejestrowanie i przechowywanie materiałów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.
3. Klasyfikowanie i udostępnianie informacji niejawnych, o których mowa wyżej, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
4. Prowadzenie wykazu stanowisk oraz osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych.
5. Informowanie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego,o potrzebach przeszkoleń pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych.
6. Występowanie do Dyrektora Szpitala z wnioskiem o wydanie upoważnień dla pracowników zajmujących stanowiska wymagające dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”.

W zakresie obrony cywilnej (OC):
1. Przygotowanie dokumentacji prowadzenia szkolenia oraz nadzór nad działaniami podejmowanymi
w Szpitalu w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej.
2. Przygotowanie dokumentacji, prowadzenie szkolenia i organizacja przedsięwzięć w celu sprawnego działania systemu powszechnego ostrzegania ludności.
3. Prowadzenie ewidencji i nadzór nad przechowywaniem sprzętu Obrony Cywilnej.
4. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw Obrony Cywilnej , wykonywanie innych prac w tym zakresie.
5.Nadzór nad konserwacją sprzętu obrony cywilnej, który znajduje się na stanie jednostki.

Lokalizacja Budynek E poziom 0

Dane kontaktowe

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

numer wewnętrzny – 201

Przewiń na górę
Skip to content