Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dział Informatyki

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

mgr inż. Krzysztof Kasprzyk

Kierownik Działu Informatyki

Profil komórki

Z uwagi na rozbudowaną sieć informatyczną, Informatycy współpracują ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala i Przychodni, ich zakres współpracy obejmuje:

 • administrowanie siecią komputerową w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała
  w Czerwonej Górze oraz w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze, ul. Jagiellońska 72, Kielce,
 • zapewnienie dostępności Internetu na wybranych stanowiskach komputerowych,
 • utrzymanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej WSS,
 • usuwanie usterek technicznych i eksploatacyjnych sprzętu komputerowego,
 • montaż nowego i obsługa istniejącego sprzętu komputerowego w WSS,
 • nadzór nad wdrażaniem nowego oprogramowania i eksploatacją programów,
 • aktualizacja działającego oprogramowania,
 • nadzór nad prawidłową, zgodną z przeznaczeniem, eksploatacją sprzętu komputerowego,
 • udzielanie instruktażu pracownikom w zakresie używanych programów,
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji wewnętrznej: zestawień, wniosków, analiz,
 • podpisywanie faktur w zakresie zgodności merytorycznej, cenowej i ilościowej dotyczących zakupów sprzętu i osprzętu komputerowego,
 • utrzymywanie kontaktów z firmami komputerowymi dostarczającymi sprzęt i oprogramowanie,
 • udział w opracowywaniu przetargów na sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach zamówień publicznych,
 • udział w przeprowadzanych inwentaryzacjach sprzętu komputerowego i sieciowego,
 • wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych.

W celu skutecznego wykonywania działalności statutowej Dział Informatyki współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi WSS.

Lokalizacja Budynek D, II piętro 

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Kierownik – 257
Tel. Informatycy – 157
Tel. Informatycy –166
Tel. kom. – 605 328 304

 

Przewiń na górę
Skip to content