Sekcja ds. Aparatury Medycznej

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

inż. Patrycja Pawelec

Koordynator Sekcji ds. aparatury medycznej

Profil komórki

Sekcja ds. aparatury medycznej podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Planów i Finansów.

Podstawowe zadania realizowane przez komórkę organizacyjną:

  • prowadzenie ewidencji sprzętu i aparatury medycznej użytkowanej w Szpitalu;
  • przygotowywanie i przekazywanie do komórek medycznych użytkujących urządzenia medyczne paszportów technicznych tych urządzeń;
  • prowadzenie dokumentacji techniczno – ruchowej każdego urządzenia medycznego;
  • bezpośredni nadzór nad prowadzonymi przeglądami technicznymi i konserwacjami aparatury;
  • udział w opracowywaniu dokumentacji do planowanych postępowań przetargowych;
  • przyjmowanie, rejestrowanie i zgłaszanie firmie zewnętrznej awarii aparatury medycznej;
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych aparatury medycznej zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
  • weryfikowanie otrzymanych faktur dot. serwisów
  • przeglądów i napraw sprzętu medycznego pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem bądź umową;
  • opisywanie ich ze wskazaniem rodzaju kosztu oraz ośrodka kosztowego oraz przekazywanie ich do Sekcji Finansowo – Księgowej

Lokalizacja Budynek C , I piętro

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Sekcja ds. Aparatury Medycznej – 149
Tel. kom. 607 598 966

Przewiń do góry
Skip to content