Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Sekcja Statystyki i Archiwum

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

mgr Aneta Malinowska

Koordynator Sekcji

Profil działu:

Sekcją Statystyki i Archiwum kieruje Koordynator Sekcji, który służbowo podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ.

Pracownikami Sekcji są statystycy i pracownicy Archiwum.

W strukturach Sekcji znajduje się Statystyka Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala
w Czerwonej Górze.

Do zadań Działu należy:

  • Obsługa programu komputerowego „Ruch Chorych”
  • Prowadzenie Księgi Głównej Szpitala i Przychodni oraz innych ksiąg związanych z pobytem chorych
    w szpitalu oraz pacjentów leczonych ambulatoryjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Opracowywanie sprawozdań, raportów wymaganych przez instytucje zewnętrze oraz zlecane przez Dyrektora.
  • Sporządzanie zestawień i opracowań statystycznych z zakresu działalności szpitala w oparciu
    o zebrane przez sekcje materiały.
  • Załatwianie korespondencji dotyczącej pobytu chorego w szpitalu oraz udzielanych porad ambulatoryjnych,a w szczególności wykonywanie odpisów dokumentacji lekarskiej.
  • Prowadzenie rejestru osób nieubezpieczonych.

Lokalizacja Budynek D – Parter

Numery bezpośrednie:

Szpital: +48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Koordynator – 310
Statystyka- 126
Archiwum – 146

Udostępnienie dokumentacji medycznej:

Do wglądu

Do wglądu w siedzibie jednostki udzielającej świadczenia zdrowotne,

Kopia

Poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,

Oryginał

Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.

Przewiń na górę
Skip to content