Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dział Projektów i Dotacji

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Grzegorz Orawiec

Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektów i Dotacji – Kierownik Działu

Profil komórki

Do podstawowych zadań Działu Projektów i Dotacji należy:

 • stały monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich,
 • wyszukiwanie źródeł finansowania i weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania dla działań realizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
 • przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie oraz innych wymaganych dokumentów dla realizowanych przez Szpital inwestycji w ramach obowiązujących konkursów, programów oraz dotacji (finansowanych z budżetu województwa świętokrzyskiego, budżetu państwa, funduszy europejskich, ministerstwa zdrowia itp.),
 • współpraca z działami merytorycznymi przy tworzeniu koncepcji merytorycznych projektów, uczestniczenie w tworzeniu budżetów i harmonogramów realizacji projektów,
 • nadzór nad negocjacjami i podpisywaniem umów projektowych i dotacyjnych,
 • koordynacja realizowanych projektów (weryfikacja zakresu realizowanych projektów, monitoring budżetów realizowanych projektów, kontrola i nadzór nad jakością dokumentacji projektowej), współpraca z działami merytorycznymi,
 • prowadzenie i rozliczanie projektów zgodnie z obowiązującymi dla poszczególnych programów wytycznymi i zasadami rozliczania projektów w instytucji, w tym: bieżący monitoring postępu rzeczowo – finansowego, kontrola prawidłowości wydatkowania środków i osiąganych wskaźników, przygotowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań/raportów),
 • dbałość o jakość relacji i utrzymywanie stałych kontaktów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozliczania i sprawozdawczości,
 • przechowywanie i nadzór nad dokumentacją dotyczącą realizowanych projektów,
 • przekazywanie do właściwych komórek merytorycznych kserokopii dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów/dotacji,
 • opracowywanie notatek informacyjnych/prasowych wraz z dokumentacją fotograficznych
  z realizowanych projektów.

Lokalizacja Budynek D, III piętro 

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Dział Projektów i Doacji – 293

Przewiń na górę
Skip to content