Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Swoim zakresem obejmuje schorzenia klatki piersiowej, przepony, śródpiersia, przełyku, płuc, opłucnej. Współcześnie najpoważniejszym schorzeniem z zakresu torakochirurgii jest nowotwór płuc. Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej zapewnia kompleksową pomoc medyczną pacjentom, u których stwierdzono raka płuc.

Przyjęcia pacjentów odbywają się w/g niżej zamieszczonego harmonogramu:

Godziny przyjęć

PONIEDZIAŁEK 900 – 1200
WTOREK 1000 – 1300
ŚRODA 1100 – 1400
CZWARTEK 1100 – 1330

PIĄTEK 1000 – 1300

lek.med. Aleksandra Czarnecka

lek. med. Leszek Herjan – specjalista torakochirurg

dr n. med. Grzegorz Garbas – specjalista torakochirurg

lek. med. Tomasz Kossak – specjalista torakochirurg

lek. med. Arkadiusz Gębski – specjalista torakochirurg

Zasady rejestracji pacjentów

Rejestracja pacjentów do lekarzy specjalistów odbywa się na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń zdrowotnych oraz skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

SKIEROWANIE NIE JEST WYMAGANE W STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA

1. Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej:

  • Inwalidzi wojenni;
  • Osoby represjonowane;
  • Kombatanci;
  • Niewidome cywilne ofiary działań wojennych;
  • Chorzy na gruźlicę;
  • Zakażeni wirusem HIV;
  • W zakresie badań dawców narządów;
  • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy – w zakresie urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

2.Jeżeli świadczenie pierwszorazowe nie może być wykonane w dniu rejestracji, pacjent zostaje wpisany (za jego zgodą) na listę oczekujących i otrzymuje pisemną lub ustną (rejestracja telefoniczna) informację
o wyznaczonym terminie świadczenia z uzasadnieniem przyczyny wyboru tego terminu.

3. W przypadkach nagłych świadczenia udzielane są niezwłocznie z pominięciem kolejki.

4. Pacjenci pozostający w trybie leczenia planowego mają wyznaczany termin następnej wizyty w czasie kolejnych wizyt kontrolnych.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących informujemy pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wizyty na późniejszy lub wcześniejszy
z podaniem przyczyny.

6. Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Rejestracji 41 306 70 60 lub poradnia.szpital@czerwonagora.pl w przypadku gdy nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie lub rezygnuje ze świadczenia.

Lokalizacja Budynek D

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1430 pod nr telefonu 41 306 70 60

Rejestracja Elektroniczna 7 dni w tygodniu 24h/dobę

 

Rejestracja on-line

ikona w kształcie krzyża koloru niebieskiego z napisem rejestracja On-Line
Przewiń na górę
Skip to content