Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Poradnia Urologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna udziela świadczeń w zakresie pełnej, kompleksowej, nowoczesnej diagnostyki chorób układu moczowo-płciowego, z możliwością leczenia ambulatoryjnego lub kwalifikacji do leczenia zabiegowego w ramach Oddziału Urologii tutejszego Szpitala

Przyjęcia pacjentów odbywają się w/g niżej zamieszczonego harmonogramu:

Godziny przyjęcia

PONIEDZIAŁEK 1030 – 1430
ŚRODA 800 – 1200
CZWARTEK 1030 – 1430


lek. med. Wojciech Baran
lek. med. Michał Ostrówka
lek. med. Piotr Korczyński
lek. med. Mateusz Michta

Poradnia ma charakter konsultacyjny w stosunku do pacjentów, bądź oczekujących na leczenie w Oddziale Urologicznym. Porady lekarskie (kontrole poszpitalne, porady pierwszorazowe, konsultacje dla innych jednostek) oraz świadczenia zabiegowe: opatrunki, usunięcia szwów, wymiana i usuwanie cewników
z pęcherza moczowego, wlewki dopęcherzowe z BCG, biopsje stercza, badanie urodynamiczne.

Zasady rejestracji pacjentów

Rejestracja pacjentów do poradni urologicznej odbywa się na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń zdrowotnych oraz skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

SKIEROWANIE NIE JEST WYMAGANE W STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA

  • Pacjenci pozostający w trybie leczenia planowanego mają wyznaczany termin następnej wizyty
    w czasie kolejnych wizyt kontrolnych;
  • W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielania świadczenia a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących informujemy w każdy dostępny sposób o zmianie wizyty na późniejszy lub wcześniejszy z podaniem przyczyny;
  • Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Rejestracji 41 306 70 60 lub poradnia.szpital@czerwonagora.pl w przypadku gdy nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie lub rezygnuje ze świadczenia;
  • W przypadku rejestracji telefonicznej, lub za pośrednictwem e-mail, pacjent ma obowiązek dostarczenia wystawionego skierowania do rejestracji Poradni Urologicznej w ciągu 14 dni.

Lokalizacja Budynek D

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1430 pod nr telefonu 41 306 70 60

Rejestracja Elektroniczna 7 dni w tygodniu 24h/dobę

Rejestracja on-line

ikona w kształcie krzyża koloru niebieskiego z napisem rejestracja On-Line
Przewiń na górę
Skip to content