Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dział Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Charakterystyka działu

W skład pracowni wchodzą:
 
Pracownia Pletyzmografii wyposażona w kabinę pletyzmograficzną MedGraphics Elit Series. Badania wykonywane są zgodnie ze standardami American Thoracic Society (ATS). Aparat przechodzi coroczny przegląd techniczny;
 
Pracownia Spirometrii wyposażona w dwa spirometry: Lungtest 1000 i Lungtest Handy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu i interpretacji badań ( rocznie wykonujemy około 4 tysięcy badań ). Badania spirometryczne wykonywane są zgodnie ze standardami European Respiratory Society (ERS). Aparaty spirometryczne poddawane są raz w roku przeglądowi technicznemu przeprowadzanemu przez profesjonalną firmę.
 
Poza tym Pracownia wyposażona jest również w bieżnię z opcją „ 6–cio minutowy test chodu” oraz aparat do ciągłego monitorowania pH dróg oddechowych – system pomiarowy Dx-pH firmy Restech.
Wykonujemy następujące badania:
a) spirometria z próbą rozkurczową;
b)pletyzmografia całego ciała;
c)ocena zdolnościdyfuzyjnej płuc;
d)6-cio minutowy test chodu na bieżni i na korytarzu;
e)nieinwazyjny pomiar pH dróg oddechowych
 
Na podstawie danych z w/w badań możliwa jest pełna analiza zaburzeń czynności układu oddechowego.
 
Za pomocą badania spirometrycznego i pletyzmografii wykonywane są pomiary pojemności i objętości płuc, oporów dróg oddechowych, dyfuzji przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową- Aparat minipozwala to na ocenę: drożności dróg oddechowych, pojemności płuc i efektywności przechodzenia gazu od pęcherzyków płucnych do krwi.
 
6-cio minutowy test chodu (6MWT) – jest to nieinwazyjny test czynnościowy wykonywany celem oceny wydolności fizycznej pacjenta lub inaczej poziomu tolerancji wysiłku . Test przeprowadzamy na korytarzu lub na bieżni ruchomej z opcją pozwalającą na automatyczne włączanie bieżni wraz z ruchem kończyn dolnych pacjenta.
 
Całodobowy pomiar pH dróg oddechowych pozwala na szybką, bezbolesną i nieobciążającą dla pacjenta diagnostykę refluksu krtaniowo-gadłowego (LPR).

Refluks krtaniowo-gardłowy ( laryngopharyngeal reflux- LPR)
Patologiczny refluks żołądkowo- przełykowy (nieprawidłowe cofanie się treści żołądkowej do przełyku) może być przyczyną choroby układu oddechowego lub zaostrzyć objawy wielu schorzeń układu oddechowego jak astma czy POChP. Niekiedy kwaśna treść żołądkowa, a czasami treść dwunastnicza może przemieszczać się do dróg oddechowych jak krtań, gardło, nos, zatoki przynosowe i inne powodując stan zapalny- ten rodzaj refluksu nazywany refluksem krtaniowo-gardłowym (laryngopharyngeal reflux-LPR).
 
Często refluks żołądkowo- przełykowy nie powoduje objawów ze strony przewodu pokarmowego, a jedynie objawy z dróg oddechowych jak kaszel, duszność, ucisk w klatce piersiowej, chrypka, chrząkanie, świsty, krwioplucie i odkrztuszanie ropnej plwociny.
 
Badania podmiotowe i przedmiotowe rzadko umożliwiają postawienie właściwego rozpoznania, dlatego konieczne są badania specjalistyczne.

Diagnostyka LPR jest prowadzona w tut. Pracowni za pomocą systemu pomiarowgo Dx-pH firmy Restech.

Zalety systemu pomiarowego Dx-pH:

 • dokładny pomiar pH w drogach oddechowych;
 • korelacja objawów refluksu z wahaniem poziomu pH;
 • szybka diagnostyka refluksu krtaniowo-gardłowego;
 • większa precyzja w planowaniu leczenia;
 • eliminacja długich i niepotrzebnych okresów farmakoterapii;
 • monitoring objawów i pH od 18 do 48 godz.;
 • możliwość pomiaru pH podczas snu;
 • badanie niebolesne, nieobciążające dla chorego, wymaga jedynie współpracy pacjenta z personelem medycznym.

Techniki wykonywanych badań

Spirometria, pletyzmografia i ocena zdolności dyfuzyjnej płuc:
Wykonanie tych badań wymaga ścisłej współpracy pomiędzy pacjentem, a personelem medycznym.
 
Podczas badania należy oddychać przez ustnik aparatu w sposób zalecony przez osobę przeprowadzającą badanie .
Podniesienie głosu ze strony personelu w trakcie badania jest konieczne do prawidłowego jego wykonania i nie powinno być błędnie odbierane przez pacjenta.
W celu uzyskania miarodajnego wyniku, każdy etap badania należy wykonać co najmniej trzykrotnie.

Dane wymagane do badania : dokładny wzrost, wiek, waga. W przypadku zdolności dyfuzyjnej płuc również aktualna morfologia krwi.


Przygotowanie chorego do badania.

Przed badaniem:
 • nie należy spożywać obfitego posiłku;
 • nie należy palić papierosów;
 • nie należy zakładać odzieży krępującej ruchy klatki piersiowej;
 • należy odpocząć co najmniej 15 minut.

6-cio minutowy test chodu (6MWT)

Test przeprowadzamy na korytarzu lub na bieżni ruchomej z opcją pozwalającą na automatyczne włączanie bieżni wraz z ruchem kończyn dolnych pacjenta.
W 6MWT oznaczamy:
 • dystans pokonany przez pacjenta w ciągu 6 minut; bienia mini
 • stopień zmęczenia i duszności wg skali Borg’a;
 • saturację tlenu;
 • tętno;
 • ciśnienie tętnicze.

Przygotowanie pacjenta do 6-cio minutowego testu chodu


Przed badaniem:
 • nie należy spożywać obfitego posiłku;
 • należy zakładać wygodne ubrania i obuwie;
 • należy przyjąć swoje zwykle przyjmowane leki;
 • należy odpocząć co najmniej 20 minut.

Nieinwazyjny pomiar pH dróg oddechowych w diagnostyce chorób układu oddechowego.

System pomiarowy Dx-pH firmy Restech za pomocą niewielkiej sondy umieszczonej w górnej części gardła umożliwia dokładny pomiar w czasie rzeczywistym pH dróg oddechowych. System ten mierzy i rejestruje wartość pH w drogach oddechowych co pół sekundy przez 18 nawet do 48 godzin .
 
W trakcie badania pacjent wprowadza klinicznie istotne informacje takie jak :
1 miniobjawy (kaszel, zgaga, duszność, chrypka, chrząkanie i inne), spożycie posiłku oraz zmianę pozycji na leżącą – naciskając odpowiednie przyciski. Wszystkie dane pH dróg oddechowych są przesyłane bezprzewodowo i zapisywane na karcie pamięci SD.
 
Korelacja informacji wprowadzanych przez pacjenta podczas badania (okresy posiłków, wystąpienie objawów oraz czas snu) z obrazem 18-48 godzinnej rejestracji poziomu pH dróg oddechowych pozwala na postawienie właściwego rozpoznania i ustalenie leczenia farmakologicznego.
 
Przygotowanie pacjenta do badania pH-metrii dróg oddechowych.
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, należy jedynie uzgodnić z lekarzem leki przyjmowane przez pacjenta przed badaniem.
Termin badania ustala się telefonicznie pod nr 41-3465545 wew. 190 lub 162.

Lokalizacja Budynek A2, parter

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

+48 (41) 346 55 45 wew. 190

Cennik badań

Przewiń na górę
Skip to content