Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dział Zamówień Publicznych

tło koloru zielonego z sylwetką mężczyzny ubranego w ubranie wizytowe koloru czarnego

Jakub Pawelec

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

Ewa Żak

Z-ca kierownika Działu Zamówień Publicznych

Profil komórki

Do podstawowych zadań należy:

 • przygotowywanie, organizowanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych stosownie do wartości zamówienia,
 • sporządzanie planów postępowań i ich publikacja,
 • udział w opracowywaniu analizy potrzeb i wymagań, uwzględniającej rodzaj i wartość zamówienia oraz wskazujący m.in. przewidywany tryb udzielenia zamówienia,
 • opracowanie specyfikacji warunków zamówienia do postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  w porozumieniu z właściwymi co do zakresu zamówienia pracownikami innych komórek organizacyjnych,
 • przesyłanie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniu,udostępnienie ogłoszenia
  o zamówieniu na stronie internetowej, przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniach lub ofertach, zamieszczanie ogłoszeń o wykonaniu zamówień w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 • informowanie Dyrektora oraz uprawnione instytucje zewnętrzne o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
 • ogłaszanie wyników zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,4.8realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora wniosków w sprawie zakupów,
 • informowanie wnioskodawców o trybie realizacji złożonych wniosków,
 • przeprowadzanie procedur przetargu nieograniczonego ustnego na wydzierżawianie mienia będącego w posiadaniu WSS zgodnie z obowiązującymi przepisami nadrzędnymi,uchwalonymi przez podmiot tworzący,
 • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł,4.12udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez oferentów do SWZ, OPW i wzoru umowy oraz sporządzanie końcowej umowy,
 • przyjmowanie, rejestrowanie, określanie wartości zamówienia i kwalifikowanie zgłaszanych przez komórki organizacyjne wniosków o zakup usług i dostaw,
 • weryfikacja przygotowywanych postępowań w zakresie zużycia zamawianego asortymentu w ostatnich 12 miesiącach.

W celu skutecznego wykonywania działalności statutowej Dział Zamówień Publicznych współpracuje
z innymi komórkami organizacyjnymi WSS.

Aby przejść na stronę z przetargami kliknij tu  –przetargi

System pracy oraz godziny pracy osób zatrudnionych w komórce organizacyjnej szczegółowo określa Regulamin Pracy.

Pracownicy wykonują czynności zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Numer tel./fax bezpośredni: +48 (prefix) 41 346 52 40

adres e-mail: przetargi@czerwonagora.pl

Lokalizacja Budynek D, II piętro 

Numery bezpośrednie:

Szpital:+48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Kierownik – 312
Biuro – 182

Przewiń na górę
Skip to content