Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Koordynator Ścieżki Onkologicznej

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

mgr Anna Cyndrowska

Główny Koordynator Procesu Leczenia Pacjenta

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

mgr Aneta Jakubowska

Koordynator Procesu Leczenia Pacjenta

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

mgr Milena Drozdek

Koordynator Procesu Leczenia Pacjenta

tło koloru zielone z sylwetką kobiety ubraną w ubranie wizytowe koloru niebieskiego

mgr Monika Sornat

Koordynator Procesu Leczenia Pacjenta

Koordynator to osoba koordynująca jakieś działania, administrator, menedżer, dysponent.
 
Koordynator to osoba, która czuwa nad procesem zintegrowanej opieki nad pacjentem onkologicznym. Koordynatora można zatem traktować jako swoistego menedżera, którego działania zabezpieczają interes zdrowotny powierzonych jego opiece pacjentów przy wykorzystaniu zasobów ochrony zdrowia i innych sektorów, np. pomocy społecznej.
 
Rola koordynatora
Nadrzędnym zadaniem koordynatora leczenia onkologicznego jest koordynacja indywidualnego planu leczenia onkologicznego i udzielanie wszechstronnego wsparcia pacjentom.
 
Do podstawowych obowiązków koordynatora należy:
  • realizowanie planu leczenia onkologicznego pacjenta ustalonego przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny,
  • udzielanie pacjentowi informacji o planowanych etapach leczenia onkologicznego określonego
    w harmonogramie ustalonym przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny,
  • wspieranie pacjenta informacyjnie i organizacyjnie,
  • organizowanie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem,
  • czuwanie nad kompletnością dokumentacji medycznej oraz przekazanie karty DiLO po jej zamknięciu do lekarza POZ.

Lokalizacja Budynek E, III piętro

Numery bezpośrednie:

Szpital: +48 (41) 34 655 45 do 48

Numery wewnętrzne:

Koordynator Ścieżki Onkologicznej – 195 oraz 607822425

Przewiń na górę
Skip to content