Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka

Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka

Informujemy, że wstrzymano do odwołania realizację projektu "Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka".

baner projektu na którym znajdują się flagi Unii Europejskiej, Polski, godło Województwa Świętokrzyskiego

Regionalny Program Zdrowotny “Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”

Realizatorem Projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
w Czerwonej Górze. Badania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota dofinansowania wynosi 2 439 571,60 zł)     

INFORMACJE DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK

W latach 2018-2021 na terenie województwa świętokrzyskiego będzie realizowany Program Zdrowotny – Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka-w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Realizatorem Programu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św Rafała w Czerwonej Górze.

Celem programu jest zmniejszenie zapadalności zachorowania na gruźlicę w populacji województwa świętokrzyskiego głównie poprzez aktywne poszukiwanie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy.

Zapadalność na gruźlicę w województwie świętokrzyskim należy do najwyższych w kraju ( 2016r- 23 na 100tys. mieszkańców- 2-gie miejsce w Polsce). Poprawa sytuacji epidemiologicznej w naszym regionie powinna być zatem sprawą priorytetową.

Do programu zostaną wdrożone następujące grupy pacjentów:

  1. Osoby z kontaktu z chorym prątkującym narażone na zachorowanie po zakażeniu
  2. Osoby o niskim standardzie socjalno – ekonomicznym, korzystające z pomocy społecznej na zasadach kontraktu społecznego       (bezrobotni, niepełnosprawni, obciążeni długotrwałą chorobą, uzależnieni od alkoholu i innych środków odurzających)
  3. Osoby dializowane
  4. Chorzy na pylicę płuc

W ramach programu wykorzystywane będą badania ankietowe mające na celu wyodrębnienie grupy osób o największym ryzyku zachorowania. Natomiast osoby z kontaktu z chorym na gruźlicę (domownicy, osoby z bezpośredniego otoczenia) są automatycznie zakwalifikowane do Programu i przeprowadzenia badań. Realizacja programu będzie odbywać w wyznaczonych Poradniach POZ i Poradniach Pulmonologicznych i rozpocznie się w sierpniu 2018r.

Osoby zakwalifikowane do programu będą miały wykonane badania mające na celu ustalenie stopnia zagrożenia rozwojem choroby.

Należą do nich:

  1. test IGRA – badanie krwi wykazujące zakażenie prątkiem gruźlicy
  2. badanie Rtg klatki piersiowej
  3. Badanie bakteriologiczne plwociny

                Przed przystąpieniem do realizacji programu, od lipca 2018r. zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, POZ, pracowników Stacji Dializ (pielęgniarki, lekarze, pracownicy socjalni). Podczas szkoleń zostaną omówione zasady realizacji programu na poszczególnych etapach oraz będą dostarczone niezbędne formularze i dokumenty.

                Dodatkowe informacje o szkoleniach ( terminy, program ) otrzymają jednostki biorące udział w programie, zostaną one również zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze www.czerwonagora.pl  oraz pod numerem telefonu 601 090 766

Informacja dla pacjenta    

    W latach 2018 – 2021 na terenie Województwa Świętokrzyskiego zostanie wdrożony Program Zdrowotny „Wczesna diagnostyka u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”   Ośrodkiem realizującym Program jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
w Czerwonej Górze. ( Badania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Celem programu jest zmniejszenie zapadalności zachorowania na gruźlicę w populacji województwa świętokrzyskiego głównie poprzez aktywne poszukiwanie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy Osoby zakwalifikowane do programu będą miały wykonane bezpłatnie badania mające na celu ustalenie stopnia zagrożenia rozwojem choroby.

Realizacja programu będzie odbywać w wyznaczonych Poradniach POZ i Poradniach Pulmonologicznych i rozpocznie się w sierpniu 2018r. Listy placówek, które biorą udział w Programie zostaną zamieszczone na stronie internetowej szpitala.

Program adresowany jest do osób dorosłych pracujących lub biernych zawodowo, w tym
w szczególności osób powyżej 50 roku życia, które:

–   miały kontakt z osobami chorymi na gruźlicę,

–   mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby  niepełnosprawne, dializowane, obciążone długotrwałą chorobą min. pylicą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Najczęściej występującymi objawami gruźlicy są: kaszel ,osłabienie, utrata masy ciała, gorączka nocne poty , krwioplucie , kaszel.

Wczesne wykrycie choroby gwarantuje trwałe wyleczenie. Niekiedy choroba przebiega bezobjawowo, a jej rozpoznanie jest możliwe dzięki specjalistycznym badaniom. Nie leczona gruźlica powoduje ciężkie powikłania.

Jeden nie leczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 ludzi.

Jeżeli podejrzewasz, że możesz być chory na gruźlicę- zgłoś się koniecznie na badania!!!

Placówki POZ realizujące program:

Placówki RTG realizujące program:

Placówki Poradni Pulmonologicznej:

Załącznik XI Regionalny Program Zdrowotny

Pliki do pobrania dla Lekarzy i Pielęgniarek

Regulamin rekrutacji do programu

Zaproszenie na szkolenie

Zgłoszenie uczestnika w szkoleniu

Oświadczenie uczestnika projektu

Dodatkowe dokumenty do pobrania :

Skierowania do pobrania

Instrukcje do pobrania

Poradnia pumonologiczna

Stacja dializ

Plan postępowania

baner projektu na którym znajdują się flagi Unii Europejskiej, Polski, godło Województwa Świętokrzyskiego
Przewiń na górę
Skip to content