Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo- Leczniczy

 

baner projektu na którym znajdują się flagi Unii Europejskiej, Polski, godło Województwa Świętokrzyskiego

Nazwa projektu:  Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Miejsce realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wartość projektu:

  • Ogółem:  16 637 456,96 zł
  • Dofinansowanie UE: 14 132 716,15 zł
  • Wkład własny: 1 896 240,81 zł

Cele projektu i planowane efekty: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, mają na celu poprawę świadczonych usług oraz promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych. W efekcie realizacji Projektu, nastąpi wzrost dostępności do specjalistycznego ośrodka, w którym będzie można prowadzić długoterminową opiekę nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie. Uruchomienie ZOL pozwoli na skrócenie czasu hospitalizacji, pacjenci z terenu całego województwa, niewymagający leczenia szpitalnego, a kwalifikujący się do opieki długoterminowej, w tym pacjenci wymagający wentylacji mechanicznej, będą mogli byd przenoszeni do ZOL bez konieczności przedłużania pobytu w Szpitalach.

Okres realizacji: 2017-08-16 do do 30.06.2022

Krótki opis: Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny na działkach nr 238/41 oraz 238/38. Budynek będzie przedłużeniem istniejącego segmentu A Szpitala od strony północnej. W wyniku realizacji projektu planowane jest utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który umożliwi zaspokajanie potrzeb objętych opieką długoterminową pacjentów, w tym wentylowanych mechanicznie. Poprawa dostępności do świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, pozwoli na odzyskanie możliwie jak największej sprawności fizycznej
i samodzielności osobom, które nie wymagają hospitalizacji lub mają ukończony proces leczenia szpitalnego, ale ze względu na stan zdrowia wymagają nadal całodobowej, specjalistycznej opieki. Województwo świętokrzyskie jest jednym z 3 województw w kraju, w którym chorzy z przewlekłą niewydolnością oddechową nie mają możliwości uzyskania stacjonarnej, długoterminowej opieki, leczenia oraz rehabilitacji wraz z nieinwazyjną wentylacją mechaniczną
w pobliżu miejsca zamieszkania. Powołanie Zakładu wypełni lukę w istniejącym systemie opieki zdrowotnej i umożliwi dostęp pacjentom do specjalistycznego ośrodka zajmującego się opieką długoterminową pacjentów, w tym wentylowanych mechanicznie.

Projekt “Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Leczniczy” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: RPSW.07.00.00 Sprawne usługi publiczne, Działanie RPSW.07.03.00 Infrastruktura zdrowotna
i społeczna, oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego. 

baner projektu na którym znajdują się flagi Unii Europejskiej, Polski, godło Województwa Świętokrzyskiego
Przewiń na górę
Skip to content