Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – II etap i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Starachowicach – II etap Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała
w Czerwonej

baner projektu na którym znajdują się flagi Unii Europejskiej, Polski, godło Województwa Świętokrzyskiego

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – II etap i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Miejsce realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wartość projektu:

Wartość całkowita projektu:   10 153 755,82 PLN

Wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 092 587,86 PLN

Gmina Starachowice: Koszty projektu ogółem dla Gminy: 6 389 273,17

 • Wartość dofinansowania z funduszy UE: 5 091 192,30 PLN (80%)
 • Wkład własny Gminy: 1 272 798,08
 • Koszty niekwalifikowalne: 25 282,79

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze:

 • Koszty projektu ogółem dla Szpitala: 3 764 482,65
 • Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 982 877,98
 • Wkład własny Szpitala: 745 719,50
 • Koszty niekwalifikowalne: 35 885,17

Cele projektu i planowane efekty: 

Termomodernizacja obiektów miała na celu przede wszystkim poprawę komfortu i bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli,  pacjentów i pracowników. Realizacja projektu wpłynie  na poprawę warunków nauczania w obiektach oświatowych oraz na poprawę jakości świadczenia usług medycznych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
Zmniejszeniu ulegną koszty eksploatacyjne budynków. Zapewnienie odpowiedniej temp. w obiektach wpływa   na zmniejszenie zachorowań osób korzystających z obiektów, zwłaszcza zimą.
Termomodernizacja zapobiega zatrzymywaniu się w obiektach wilgoci i pojawianiu się pleśni. W wyniku realizacji  przedsięwzięć termomodernizacyjnych nastąpi ograniczenie  zapotrzebowania budynków na energię cieplną, redukcja mocy grzewczej kotłów i zmniejszenie ilości spalanego  paliwa gazowego, co spowoduje redukcję zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii, w tym pyłów, SO2, CO, CO2. Realizacja projektu pozytywnie  wpływa na środowisko naturalne, sektor społeczny i gospodarczy.
Projekt kompleksowo rozwiązuje problem, z jakim borykają się obiekty objęte wsparciem i jest elementem  szerszej inwestycji. Realizacja projektu umożliwia zmniejszenie rocznych kosztów eksploatacyjnych w obiektach.

Produkty projektu:

 • Liczba obiektów objętych termomodernizacją -13;
 • Powierzchnia budynków użyteczności publicznej objętej termomodernizacją – 32584,24 m2
 • Liczba przebudowanych jednostek  wytwarzania energii cieplnej -1
 • Liczba wybudowanych przyłączy do sieci ciepłowniczych – 2
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1

Rezultaty projektu:

Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych – 1769 MWh/rok.

Okres realizacji: od 21.08.2014 -16 do 31.12.2015

Krótki opis: 

Docieplenie budynków, wymiana okien i drzwi, budowa instalacji kolektorów słonecznych. Starachowickie placówki oświatowe przeszły generalny remont. Prace prowadzone  były w trzech szkołach podstawowych, czterech przedszkolach i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia świętego Rafała
w Czerwonej Górze. Remont był konieczny, bo zły stan techniczny zawyżał koszty utrzymania budynków.
Środki unijne pozwoliły na
 przeprowadzenie termomodernizacji 13 budynków użyteczności publicznej.

W Starachowicach są to: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 6,
Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie 13, Przedszkole Miejskie 14, Przedszkole Miejskie 15.

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze prace wykonywano w budynkach: budynku głównym Szpitala, portierni, budynku administracyjno-technicznym i archiwum, laboratorium prątka gruźlicy i archiwum, kotłowni z prosektorium oraz tzw. budynku garażowym.

Łączna powierzchnia termomodernizowanych obiektów to: 32584,24m2.

Prace w poszczególnych obiektach polegały na:

 • SP1-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co, budowa. instalacji solarnej przebudowa  instalacji cwu., wymiana węzła cieplnego, adaptacja kotłowni na wymiennikownię;
 • SP2-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji cwu, co, wymiana kotła gazowego;
 • SP6- docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co., budowa instalacji solarnej i cwu, budowa kotłowni gazowej i instalacji gaz owej wewnętrznej
 • PM6-docieplenie budynku, wymiana stolarki remont instalacji co, cwu;
 • PM13-docieplenie budynku wymiana stolarki, remont instalacji co, cwu, remont instalacji wentylacji.mechanicznej;
 • M14-docieplenie budynku, wymiana stolarki, remont instalacji co, cwu, remont instalacji wentylacji mechanicznej;
 • PM15-docieplenie budynku., wymiana.stolarki, remont instalacji co, cwu;

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny: modernizacja kotłowni i wykonanie nowego przyłącza sieci gazowej, modernizacja  sieci zewnętrznych napowietrznych
i podziemnych,  wymiana urządzeń    w pomieszczeniach Szpitala, wymiana pionów i grzejników, wykonanie nowego przyłącza sieci gazowej do budynku portierni wraz z montażem pieca,  wymianą rur i grzejników, termomodernizacja korytarzy w budynku głównym Szpitala polegająca na montażu  szczelnych sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw  oświetleniowych na energooszczędne typu LED.

Projekt “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – II etap i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała
w Czerwonej Górze” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego. 

baner projektu na którym znajdują się flagi Unii Europejskiej, Polski, godło Województwa Świętokrzyskiego
Przewiń na górę
Skip to content