Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego

Kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna w ramach profilaktyki wtórnej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego

znaki graficzne, logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Rzeczpospolita Polska, herb Województwa Świętokrzyskiego, logo Unii Europejskie z napisem Europejski Fundusz Społeczny

Fizjoterapia- 3-tygodniowy program bez kolejki
(w warunkach ambulatoryjnych)

Zabiegi, ćwiczenia, masaże, pomoc psychologa i edukacja zdrowotna

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

„ KOMPLEKSOWA REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W RAMACH PROFILAKTYKI WTÓRNEJ U OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ CIERPIĄCYCH NA PRZEWLEKŁE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO” 

Projekt opiewa na kwotę ogółem 1 005 326,40 PLN w tym dofinansowanie wynosi 904 804,40 PLN, udział własny 100 522,00 PLN

Programem objętych zostanie 540 pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc w wieku aktywności zawodowej.

Celem programu jest: zwiększenie sprawności oraz świadomości znaczenia aktywności fizycznej i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego oraz pomoc w szybkim powrocie na rynek pracy.

Dla jakich pacjentów jest ten program?  Dla każdego pacjenta z przewlekłym schorzeniem układu oddechowego, w tym pacjentów przed i po zabiegach torakochirurgicznych, w wieku aktywności zawodowej (18-65 r.ż), zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kto Cię może skierować na rehabilitację?

Każdy lekarz, który stwierdził u swojego pacjenta jedną z przewlekłych chorób układu oddechowego może wypisać skierowanie na fizjoterapię w ramach programu. Skierowanie powinno zawierać: 

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres pacjenta,
 • rozpoznanie główne w języku polskim wraz z kodem ICD-10 
 • wszystkie schorzenia współistniejące,
 • pieczątkę placówki oraz pieczątkę lekarza wystawiającego skierowanie.

Poniżej wzór skierowania do pobrania:

Skierowanie

Gdzie możesz przyjść na rehabilitację?

Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze – Dział Rehabilitacji Medycznej Budynek D, III piętro.

Jeśli chorujesz lub chorowałeś/aś na choroby układu oddechowego, jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej i mieszkasz na terenie województwa świętokrzyskiego KOMPLEKSOWA REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA jest skierowana do Ciebie.

Od kiedy można zacząć rehabilitację?

 Zapisy ruszają już od początku maja 2019 a skorzystanie z rehabilitacji pulmonologicznej będzie możliwe od połowy maja 2019 roku. 

Zgłoś się na bezpłatną rehabilitację, z możliwością wsparcia psychologicznego.

Zadbaj o swoją sprawność fizyczną i zdrowie, to od tego zależy jakość Twojego życia.

Do programów rehabilitacji pulmonologicznej należy przede wszystkim kwalifikować pacjentów z następującymi chorobami płuc:

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli,
 • po zapaleniu płuc,
 • gruźlica,
 • rozedma,
 • przewlekłe zapalenie zatok przynosowych,
 • alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych,
 • przewlekłe choroby opłucnej,
 • zespół sercowo – płucny oraz choroby krążenia płucnego, włączając zatorowość płucną,
 • nadciśnienie płucne i serce płucne,
 • mukowiscydoza,
 • rozstrzeniami oskrzeli,
 • astma oskrzelowa,
 • śródmiąższowe choroby płuc (pylice, zwłóknienia, sarkoidoza),
 • nowotwory płuc
 • obturacyjny bezdech senny,
 • przed i po zabiegach torakochirurgicznych.

Czym jest rehabilitacja oddechowa

Rehabilitacja pulmonologiczna to kompleksowe, wielospecjalistyczne działanie, które połączone z indywidualnym planem leczenia zmniejsza zaburzenia chorobowe, poprawia sprawność fizyczną, stan psychiczny, stan funkcjonalny i sytuację społeczną oraz jakość życia osoby z chorobą zaburzającą czynność układu oddechowego.

Geneza, założenia i cele rehabilitacji pulmonologicznej

Rehabilitacja pulmonologiczna wywodzi się z tradycji stosowania gimnastyki oddechowej, zalecanej już od końcowych dziesięcioleci XIX wieku, oraz
z rozwijanych od lat 30. XX wieku zabiegów fizjoterapii klatki piersiowej (ćwiczenia oddechowe, toaleta drzewa oskrzelowego). Od lat 70. XX wieku rehabilitacja pulmonologiczna rozwija się jako program wielokierunkowego, zespołowego działania, prowadzonego zarówno w warunkach szpitalnych, jak
i ambulatoryjnie i w domu pacjenta. Od lat 90. XX wieku publikowane są usystematyzowane zalecenia dotyczące zasad i metod stosowania rehabilitacji pulmonologicznej.

W wielu stanach zaburzeń wentylacji płuc, zwłaszcza w przypadkach gromadzenia się wydzieliny w oskrzelach (w przewlekłych stanach zapalnych oskrzeli, mukowiscydozie, rozstrzeniach, stanach pooperacyjnych), zabiegi fizykalne mogą skutecznie uzupełniać leczenie farmakologiczne oraz przyczyniać się do zapobiegania zaostrzeniom przewlekłego stanu zapalnego lub powikłaniom pooperacyjnym.

Chorzy z przewlekłymi postępującymi chorobami płuc doświadczają stopniowego nasilania dolegliwości (takich jak duszność, łatwe męczenie się, osłabienie, uporczywy kaszel),

co skutkuje ograniczeniem aktywności. Mała aktywność fizyczna dodatkowo powoduje osłabienie mięśni, co jeszcze bardziej ogranicza aktywność i możliwości funkcjonalne chorego.

Chory staje się niepełnosprawny, często doświadcza lęku i/lub depresji i wycofuje się z życia społecznego. Jakość jego życia ulega znacznemu pogorszeniu.

W razie pytań i wątpliwości kontaktuj się ze swoim lekarzem i/lub fizjoterapeutą.

Kontakt z działem rehabilitacji medycznej realizującym program jest możliwy pod numerem telefonu: 

603 508 603 lub +48 (41) 34 655 45 do 48 wew. 172, 204

Podjęte działania mają na względzie poszanowanie godności ludzkiej oraz zasad niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz niepełnosprawność. 

Harmonogram szkoleń IV kwartał

Skierowanie rehabilitacja pulmonologiczna

Kwartalny Harmonogram szkoleń

Przewiń na górę
Skip to content