Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Projekt „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”

Projekt „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19
w województwie świętokrzyskim

 

 

 

Projekt „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowany w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego z 5 podmiotami leczniczymi podległymi pod Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

baner projektu na którym znajdują się flagi Unii Europejskiej, Polski, godło Województwa Świętokrzyskiego

Nazwa projektu: „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” 

Miejsce realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Gorze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny,

Wartość projektu dla Partnera:

  • Ogółem7 349 081,12 zł
  • Dofinansowanie z UE: 6 859 369,45 zł
  • Wkład własny: 489 711,67 zł

Cele projektu i planowane efekty: Zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników ochrony zdrowia oraz do informacji o profilaktyce zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2 dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez pomoc psychologiczną, poradnictwo specjalistów różnych dziedzin, wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej.

Okres realizacji: 01.03.2020 do 30.06.2022

Krótki opis: Wsparcie w zakresie zakupu niezbędnych środków ochrony indywidualnej pracowników: maski, kombinezony, rękawiczki jednorazowe, okulary, buty ochronne, czepki itp. oraz produktów do dezynfekcji i sterylizacji. Zakres zadania obejmuje również: – zakup materiałów i sprzętu do gromadzenia odpadów medycznych, prowadzenia terapii oddechowej, środków ochrony oraz niezbędnego sprzętu medycznego przeznaczonego do opieki nad pacjentami izolowanymi podejrzanymi o zakażenie – zakup testów oraz podstawowego wyposażenia pracowni biologii molekularnej, – zakup materiałów technicznych niezbędnych do przeprowadzenia prac dostosowawczych oraz usług w zakresie adaptacji pomieszczeń do nowych wymagań epidemiologicznych. Zakup środków trwałych w tym:  urządzenia do automatycznej izolacji RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz zakup tunelu detekcyjnego z funkcją dezynfekcji.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE: strona Projektu “Stop wirusowi”

Projekt „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe).

baner projektu na którym znajdują się flagi Unii Europejskiej, Polski, godło Województwa Świętokrzyskiego
Przewiń na górę
Skip to content