Month: kwiecień 2022

Konkurs  na stanowisko Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu  MZ z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. Nr 151 poz. 896 […]

Nabór na stanowisko Specjalista ds. Inwestycji w branży budowlanej

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Inwestycji w branży budowlanej Forma zatrudnienia Umowa o pracę – wymiar etatu: cały etat,  Liczba stanowisk pracy  1 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: Wykształcenie wyższe. Posiadanie uprawnień budowlanych mile widziane. Znajomość prawa i norm budowlanych oraz przepisów związanych. Znajomość […]

Nabór na stanowisko Referent w Sekcji Gospodarczej

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Referent w Sekcji Gospodarczej Forma zatrudnienia Umowa o pracę – wymiar etatu: pełny Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, komunikatywność, pracowitość, odporność na stres, umiejętności pracy w zespole. Przykładowe zadania: Udział w opracowaniu dokumentów do postępowań przetargowych będących w kompetencji Sekcji Gospodarczej, […]

Nabór na stanowisko Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Ochrony Środowiska Forma zatrudnienia Umowa o pracę – wymiar etatu: pełny Wymagania: wykształcenie wyższe o kierunku Ochrona Środowiska lub pokrewne, znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska w oparciu o obowiązujące akty prawne, komunikatywność, pracowitość, odporność na stres, umiejętności pracy […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę (pielęgniarza)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę (pielęgniarza) Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres:     ul. Czerwona Góra 10, 2-060 […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń na stanowisko – Fizyk medyczny z uprawnieniami  Inspektora Ochrony Radiologicznej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45 II. PRZEDMIOT […]

Nabór na stanowisko Ratownik Medyczny

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Ratownik Medyczny Forma zatrudnienia Umowa o pracę – wymiar etatu: do uzgodnienia Wymagania: Studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne  Tytuł zawodowy licencjat lub magister na kierunku ratownictwo medyczne Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV, Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji w systemie internetowym […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45 II. […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45 II. […]

Zasady odwiedzin Pacjentów

Mając na uwadze obecną sytuacje epidemiologiczną oraz względy organizacyjne odwiedziny mogą odbywać się codziennie: W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w godzinach: 16:00 – 17:00 W pozostałych Oddziałach Szpitala w dni powszednie w godzinach: 13:00 – 17:00 W dni świąteczne, oraz w weekendy w godzinach: 12:00 – 17:00 UWAGA: Do jednego pacjenta może wejść, tylko […]

Przewiń na górę
Skip to content