Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Sala Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej

Sala Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej

Sala Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej została utworzona w grudniu 2016 roku w ramach programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia –„Krajowy Program Zmniejszenia Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej na lata 2016-2018”.

Dzięki zakwalifikowaniu się do programu jako jedyny szpital w województwie świętokrzyskim mogliśmy utworzyć salę NWM oraz doposażyć ją w najnowocześniejszy sprzęt służący do leczenia i monitorowania pacjentów wymagających zastosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (respiratory, kardiomonitory, kapnograf, łóżka wielofunkcyjne, poligrafy, defibrylator, stacja centralnego nadzoru itp) z okolic i całego województwa świętokrzyskiego.

Sala liczy 4 stanowiska służące do leczenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej pacjentów z niewydolnością oddechową w przebiegu schorzeń układu oddechowego, wyodrębniona jest w strukturach oddziału I Pulmonologii. Na Sali pacjent monitorowany jest 24 h/dobę poprzez odpowiednio przeszkolony personel lekarski (lekarze specjaliści chorób płuc) i pielęgniarski (pielęgniarki z odbytym kursem pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie). Za prawidłowe funkcjonowanie sali NWM odpowiedzialny jest koordynator- lekarz specjalista chorób płuc z udokumentowanym doświadczeniem w leczeniu NWM, który podlega bezpośrednio kierownikowi oddziału I Pulmonologii.

Przedmiotem Świadczenia w Sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej jest specjalistyczna terapia każdego chorego dorosłego, u którego wystąpiła :

  • konieczność zastosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej;
  • kwalifikacja do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach domowych;
  • konieczność wzmożonego nadzoru specjalisty chorób płuc wynikająca ze stanu klinicznego chorego 

Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna jest stosowana za pośrednictwem maski nosowej lub ustno-nosowej , jest coraz szerzej stosowaną metodą terapeutyczną w leczeniu pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność oddychania.

Do najczęstszych chorób, które prowadzą do ostrej lub zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania należą:

  • choroby obturacyjne płuc (przewlekła obturacyjna choroba płuc, rozstrzenie oskrzeli, astma, mukowiscydoza, zarostowe zapalenie oskrzelików);
  • choroby restrykcyjne płuc i klatki piersiowej (kifoskolioza, zmiany pogruźlicze, pourazowe zmiany klatki piersiowej, pooperacyjne deformacje klatki piersiowej, restrykcyjne choroby opłucnej, wrodzone deformacje klatki piersiowej, kurza klatka piersiowa, szewska klatka piersiowa, choroby śródmiąższowe płuc);
  • zespół hipowentylacji w przebiegu otyłości;
  • choroby nerwowo – mięśniowe u osób dorosłych (miopatie, dystrofie mięśniowe, zanik rdzeniowy, zespoły centralnej hipowentylacji, choroba neuronu ruchowego, choroby metaboliczne powodujące upośledzenie funkcji mięśni, stwardnienie rozsiane).

Leczenie chorych w ramach Sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej ma charakter interdyscyplinarny, pacjent oprócz całodobowego monitorowania podstawowych czynności życiowych ma również możliwość do wykonania całodobowo niezbędnych badań radiologicznych i laboratoryjnych,
a w szczególności: gazometrycznych i biochemicznych.  Po wyrównaniu stanu ogólnego i poprawie parametrów gazometrycznych, koordynator podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu np. przeniesienie pacjenta do ogólnej sali nie wymagającej monitorowania, przekazanie pacjenta do Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem ( zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zaleceniami), przekazanie pacjenta do Ośrodka Domowej Wentylacji Mechanicznej ( zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie zaleceniami).

W ramach realizacji programu wdrażana jest również rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach domowych. Rehabilitacją pulmonologiczną objęci są pacjenci, u których była prowadzona nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w okresie zaostrzenia. Na uwagę zasługuje fakt, iż wdrożenie rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach domowych pod nadzorem fizjoterapeuty jest obecnie najskuteczniejszą metodą poprawy jakości życia i nieodłącznym elementem leczenia POChP. Według programu pacjent ma zagwarantowany bezpłatny dostęp do fizjoterapeuty podczas 21 sesji tuż po zakończeniu hospitalizacji.

Poprzez dostępność do programu i zakup nowoczesnego sprzętu, możemy zapewnić pacjentom z niewydolnością oddechową w przebiegu schorzeń układu oddechowego poprawę jakości życia, dostępu do najwyższej jakości usług oraz zagwarantowanie wyboru odpowiedniego kierunku leczenia.

 
Przewiń na górę
Skip to content