Ogłoszenie o odbiorze oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do brakowania        

logo szpitala na niebieskim tle z białymi literami Ogłoszenie Komunikat

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze uprzejmie informuje, iż planowane jest brakowanie (zniszczenie) indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych do 31 grudnia 2000 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginałów dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Sekcji Statystyki i Archiwum (możliwość pobrania wniosku ze strony Szpitala w zakładce Pacjent).

Więcej informacji pod numerem telefonu 41 34-655-45 wew 126,146.        

Wnioski będą przyjmowane w terminie do 15 marca 2022 roku.  

Po wskazanym terminie dokumentacja zostanie zniszczona

Podstawa prawna: art. 29 ust.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ogłoszenie o odbiorze oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do brakowania        
Przewiń na górę
Skip to content