Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Kompleksowe leczenie onkologiczne raka płuc na Oddziale Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej szpitala w Czerwonej Górze

Szybka, kompleksowa diagnostyka, a potem nowoczesne leczenie systemowe. Utworzony w grudniu zeszłego roku Oddział Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze obejmuje fachową opieką medyczną już kilkudziesięciu pacjentów miesięcznie z nowotworem płuc.

Oddział Chemioterapii Dziennej powstał w grudniu ubiegłego roku w pomieszczeniach dawnej Izby Przyjęć szpitala, na parterze segmentu D. Utworzono tu również Poradnię Onkologiczną oraz Pracownię Leków Cytostatycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wartość całego zadania inwestycyjnego to kwota ponad 4 mln 129 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa Świętokrzyskiego 3 mln 158 tys. zł. Pozostałą kwotę tj. 971 tys. zł stanowią środki własne szpitala.

– Wcześniej po konsylium pacjenci byli kierowani do innych ośrodków na leczenie systemowe. Dzięki temu, że mamy Oddział Chemioterapii, możemy leczyć w naszym szpitalu. To ułatwienie dostępu do leczenia onkologicznego pacjentom oraz znaczne jego przyspieszenie – opowiada lek. Łukasz Czarnecki, kierownik Oddziału Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Łukasz Czarnecki, kierownik Oddziału Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Przed uruchomieniem Oddziału średni czas oczekiwania po konsylium na wizytę w poradni onkologicznej wynosił ok. 3 tygodnie. Obecnie po uruchomieniu Oddziału pacjent przyjmowany jest do poradni na drugi dzień po konsylium celem zlecenia badań i rozpoczęcia zaleconej terapii leczniczej.

Dla kogo?

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci, którzy nie wymagają leczenia stacjonarnego w szpitalu. Dzięki nowemu oddziałowi pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową nawet w ciągu kilku dni od rozpoznania mogą mieć włączone leczenie paliatywne.

– Z Oddziału Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej korzystają również pacjenci z rozpoznanym rakiem płuca zakwalifikowani do operacji, którzy mogą u nas otrzymać chemioterapię przedoperacyjną. Kolejną grupą są pacjenci po zabiegach chirurgicznych, którzy ze względu na stopień zaawansowania choroby wymagają podania uzupełniającej chemioterapii pooperacyjnej – dodaje lek. Łukasz Czarnecki.

Kompleksowe leczenie

Rozpoczęcie działalności przez Oddział Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej to prawdziwy przełom dla pacjentów onkologicznych diagnozowanych w naszym szpitalu. Teraz nie muszą już jeździć do kilku różnych ośrodków, ich leczenie jest kompleksowe i trwa od początku do końca w szpitalu w Czerwonej Górze. To znaczne skrócenie ścieżki od diagnostyki do leczenia, co wpływa na zmniejszenie stresu pacjenta. Oddział Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej dysponuje ośmioma stanowiskami do podawania leków. Pracują tu lekarze pulmonolodzy, lekarze onkolodzy kliniczni wraz z zespołem pielęgniarskim, którzy obsługują również Poradnię Onkologiczną.

– Pacjenci, którzy przybywają do nas na leczenie, są bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez Oddział. Odpowiada im fakt, że mają wszystko w jednym miejscu i chcą u nas kontynuować leczenie. Aktualnie kilkudziesięciu pacjentów korzysta z chemioterapii, tylko w pierwszym kwartale funkcjonowania Oddziału mieliśmy 250 hospitalizacji – informuje lek. Łukasz Czarnecki, kierownik Oddziału Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej.

Jak wygląda leczenie na oddziale dziennym?

Pacjent zgłasza się rano na Oddział. Jest mu pobierana krew na badania, przeprowadzane są pomiary, m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, wagi, wzrostu oraz badanie EKG. Następnie pacjent jest badany przez lekarza, który także analizuje dotychczasową dokumentację medyczną. Podanie leków przeciwnowotworowych jest uzależnione od stanu ogólnego pacjenta i wyników badań.

Najnowocześniejsze metody leczenia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze stosuje najnowocześniejsze formy terapii, które pozwalają pacjentom z zaawansowaną chorobą nowotworową żyć jeszcze przez wiele lat.

– Do niedawna zaawansowany rak płuc był właściwie wyrokiem, a czas przeżycia był krótki. Dzięki nowoczesnym formom terapii czas przeżycia pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową może wydłużyć się nawet o kilkanaście lat. Dzięki temu coraz częściej mówi się, że rak płuca powoli staje się chorobą przewlekłą. W ostatnich latach dokonał się znaczący skok w możliwościach leczenia systemowego – tłumaczy lek. Łukasz Czarnecki.

W Oddziale Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej stosowane są: chemioterapia w postaci wlewów dożylnych, leki programu lekowego B6, czyli ukierunkowane molekularnie, immunoterapia i chemioimmunoterapia. Szeroki wachlarz środków pozwala na dobranie leków celowanych na konkretne mutacje genetyczne nowotworu, dzięki czemu wzrasta skuteczność leczenia.

Ponadto Szpital w Czerwonej Górze posiada trzy oddziały chorób płuc i Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, które mają możliwość pełnej diagnostyki w kierunku raka płuc. Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej prowadzi leczenie operacyjne pacjentów kwalifikujących się do radykalnego usunięcia nowotworu. Tym samym poza nowo wprowadzonym leczeniem systemowym szpital od wielu lat prowadzi leczenie operacyjne raka płuca.

Podejrzenie guza płuca – co dalej?

Pacjent z podejrzeniem guza płuca, ze skierowaniem od lekarza rodzinnego jest przyjmowany do szpitala. Następnie wykonuje się szybką diagnostykę: tomografię komputerową, bronchoskopię i – w razie konieczności – badanie EBUS czy też biopsję guza przez ścianę klatki piersiowej lub kriobiopsję. Te działania pozwalają na szybkie pobranie wycinków do badania histopatologicznego oraz szybkie potwierdzenie rozpoznania. W zależności od stadium zaawansowania choroby, stanu ogólnego pacjenta oraz wydolności narządowej konsylium onkologiczne ustala dalsze postępowanie.

– Diagnostykę wykonujemy najszybciej, jak jest to możliwe, a pełne rozpoznanie jesteśmy w stanie postawić nawet w ciągu 1-2 tygodni, w zależności od czasu oczekiwania na badanie histopatologiczne i na badanie molekularne, jeśli ono też jest wymagane – podkreśla lek. Łukasz Czarnecki.

Jak ochronić się przed rakiem?

Na wiele czynników ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory płuc, mamy bezpośredni wpływ. Przede wszystkim należy rzucić palenie oraz prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia. Jeśli jednak wciąż żyjemy z nałogiem, to warto zainteresować się programami profilaktycznymi – badaniami przesiewowymi w kierunku raka płuca.

Trzeba bowiem pamiętać, że ta choroba może nie dawać objawów aż do bardzo zaawansowanego stadium, dlatego często jest diagnozowana zupełnie przypadkowo – przy okazji wykonywania zdjęcia RTG czy leczenia zapalenia płuc. Wtedy nowotwór często jest już w zaawansowanym stadium. Tymczasem jego wczesne wykrycie zwielokrotnia szanse na pełne wyleczenie.

Warto udać się do lekarza, jeśli niepokoją nas pewne specyficzne objawy, np. przewlekły kaszel, utrata masy ciała, nawracające zapalenia płuc o tej samej lokalizacji, ból barku, którego nie da się wyjaśnić przyczyną ortopedyczną, przedłużająca się chrypka, ból w klatce piersiowej. Bezwzględnie pilnej diagnostyki wymaga krwioplucie.

Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

– Działania, które podejmujemy w ostatnich latach, zmierzają do ugruntowania pozycji szpitala w Czerwonej Górze jako czołowego ośrodka w regionie, który zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób układu oddechowego. Leczenie onkologiczne to bardzo ważny element usług, które świadczymy w naszym szpitalu. Uruchomienie Oddziału Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej sprawiło, że wreszcie jesteśmy w stanie leczyć pacjentów onkologicznych kompleksowo i komfortowo zarazem – od samego początku diagnostyki aż do szczęśliwego finału terapii i rehabilitacji. Ponadto w istotny sposób skróciliśmy czas oczekiwania na wdrożenie leczenia, co ma kluczowe znaczenie w skutecznej walce z nowotworem płuc – podkreśla lek. Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Kompleksowe leczenie onkologiczne raka płuc na Oddziale Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej szpitala w Czerwonej Górze
Przewiń na górę
Skip to content