Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

18 kwietnia – Europejski Dzień Praw Pacjenta

Jak co roku 18 kwietnia obchodzimy Europejski Dzień Praw Pacjenta. Święto zostało ustanowione w celu zwrócenia uwagi na prawa, jakie przysługują pacjentom w całej Europie, a które zapisano m.in. w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta oraz innych aktach prawnych.

Święto zostało ustanowione przez Parlament Europejski w 2006 roku, aby zwrócić uwagę na potrzebę ochrony i respektowania praw pacjentów. Wraz z rozwojem medycyny rosną oczekiwania wobec służby zdrowia oraz świadomość praw przysługujących wszystkim pacjentom.

Jakie prawa ma pacjent?
Europejski Dzień Praw Pacjenta ma przypominać, że każdy pacjent ma prawo do godnego traktowania, szacunku oraz uzyskania informacji na temat swojego stanu zdrowia i sposobu leczenia.
Na tym jednak nie zamyka się katalog praw pacjenta. Każda osoba korzystająca z usług służby zdrowia ma prawo do świadczeń medycznych najwyższej jakości. Może również samodzielnie wybierać lekarza i placówkę medyczną, z usług której zamierza skorzystać.

To po stronie pacjenta leży także wyrażenie zgody na przeprowadzenie określonych zabiegów medycznych. Pacjent ma także m.in. prawo do prywatności i ochrony danych medycznych, prawo do składania skarg i wniosków oraz prawo do uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących swojego leczenia.

Kto dba o prawa pacjenta?
Prawa pacjenta w Polsce określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W naszym kraju obowiązuje także wspomniana wcześniej Europejska Karta Praw Pacjenta.

Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Szpital w Czerwonej Górze stawia na dobro pacjentów
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze od wielu lat włącza się w obchody Europejskiego Dnia Praw Pacjenta. Działania podejmowane w szpitalu zawsze na pierwszym miejscu stawiają dobro pacjentów oraz poszanowanie ich praw. Służą temu m.in. poprawa infrastruktury, kompleksowość usług medycznych, fachowość personelu, otrzymane certyfikaty jakości min. „ Certyfikat Akredytacyjny”, „Szpital bez bólu”, „Szpital Dobrej Praktyki  Żywienia Klinicznego – leczenie przez żywienie”, „Certyfikat ISO 9001:2015”. Wszystko to po to, aby zapewnić pacjentom godną i fachową opiekę medyczną.

– Europejski Dzień Praw Pacjenta przypomina nam, że pacjenci powinni być traktowani z szacunkiem i godnością, a ich prawa powinny być respektowane. To ważne, aby pacjenci mieli pełne zaufanie do systemu opieki zdrowotnej i czuli się bezpiecznie w czasie leczenia – podkreśla Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

18 kwietnia – Europejski Dzień Praw Pacjenta
Przewiń na górę
Skip to content