Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Międzynarodowy sukces zespołu Kliniki Chorób Płuc i Alergologii szpitala w Czerwonej Górze

Lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała wzięli udział w Kongresie Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) w Hamburgu – najważniejszym alergologicznym wydarzeniu naukowym w Europie. Badanie dotyczące terapii i profilaktyki wstrząsu anafilaktycznego zrealizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zostało jako jedyna praca z Polski uhonorowane nagrodą za najlepsze doniesienie. Dzięki regularnemu udziałowi w tak prestiżowych wydarzeniach lekarze z Czerwonej Góry zapewniają swoim pacjentom diagnostykę i leczenie na najwyższym światowym poziomie.

W tegorocznej edycji Kongresu EAACI wzięło udział ponad 7200 specjalistów z całego świata. Program czterodniowej konferencji obejmował liczne wykłady, warsztaty, sesje naukowe, seminaria i sympozja satelitarne. W kongresie uczestniczyli specjaliści z Kliniki Szpitala w Czerwonej Górze: prof. Cezary Pałczyński – świętokrzyski konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii, dr n. med. Piotr Łacwik, lek. Dominika Ochab-Krupnik, lek. Anna Maria Mościcka i lek. Anna Latos.

Alergolodzy z Czerwonej Góry docenieni na arenie międzynarodowej

Klinika Chorób Płuc i Alergologii powstała w listopadzie 2022 roku z inicjatywy Youssefa Sleimana – dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. W jej skład weszły dwa oddziały: Oddział III Chorób Płuc i Oddział IV Alergologiczny. Działalność Kliniki, obok diagnostyki i leczenia, obejmuje edukację kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i prowadzenie badań naukowych. Wśród wielu zainteresowań badawczych zespołu szczególną rolę zajmuje problematyka astmy, wstrząsu anafilaktycznego, uczuleń na jady owadów i leki.

Wszystkie cztery doniesienia zgłoszone przez lekarzy Kliniki na tegoroczny Kongres zostały zakwalifikowane do prezentacji w Hamburgu. Badanie stabilności adrenaliny w preparatach do samodzielnego podawania w warunkach rzeczywistych zostało ponadto uhonorowane nagrodą za najlepsze doniesienie. Wyróżnienie zostało przyznane pierwszemu autorowi doniesienia – Piotrowi Łacwikowi, który jako jedyny polski uczestnik kongresu znalazł się na liście zwycięzców.

Badanie dotyczyło trwałości najważniejszego podawanego we wstrząsie anafilaktycznym leku ratunkowego, jakim jest adrenalina. Posiadanie adrenaliny do samodzielnego podawania w ampułkostrzykawce lub autowstrzykiwaczu jest bezwzględnie wskazane u każdego pacjenta po przebytej reakcji anafilaktycznej. Lekarze z Czerwonej Góry udowodnili, że zmiany temperatury i złe warunki przechowywania mogą wpływać na degradację adrenaliny, a właściwa edukacja pacjentów i jej przechowywanie w odpowiednich warunkach skutkuje zachowaniem właściwej aktywności leku.

W ramach badania ponad 80 pacjentów oddziału IV Alergologicznego otrzymało adrenalinę w autowstrzykiwaczach, a następnie zostało szczegółowo przeszkolonych z zasad jej użytkowania i przechowywania. Za dystrybucję leku i edukację chorych odpowiadał wykwalifikowany personel pielęgniarski pod kierownictwem mgr Renaty Kowalskiej i mgr Doroty Szymańskiej. Urządzenia zwrócili pod koniec daty ważności. Następnie za pomocą nowoczesnych metod biochemicznych potwierdzono, że trzymana w odpowiednich warunkach adrenalina zachowuje odpowiednie właściwości, dlatego noszenie adrenaliny przy sobie jest bezpieczne, a substancja utrzymuje skuteczność nawet pod koniec terminu przydatności.

Pozostałe prace spotkały się również z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem. Dużą uwagę lekarzy-praktyków na kongresie zwróciła ocena skuteczności terapii biologicznej w ciężkiej postaci astmy, której pierwszym autorem był Youssef Sleiman. Leczenie przeciwciałami biologicznymi jest aktualnie najskuteczniejszą metodą terapii astmy o ciężkim przebiegu.

Nagrody i silny zespół specjalistów

Oddział IV Alergologiczny może pochwalić się wysoce wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Obok wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie alergologii – profesora Cezarego Pałczyńskiego, który pełni jednocześnie funkcję kierownika Oddziału i Kliniki, członkiem zespołu jest profesor Maciej Kupczyk – prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz dr n. med. Piotr Łacwik – laureat licznych nagród naukowych na sympozjach i spotkaniach, a także nagrody za najlepszą polską pracę oryginalną w dziedzinie alergologii w 2022 roku, którą przyznało Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Praca dotycząca wpływu flory bakteryjnej – mikrobiomu na alergiczny nieżyt nosa u dzieci w aspekcie zastosowanej terapii ukazała się w Journal of American Medical Association Pediatrics – jednym z najważniejszych periodyków medycznych na świecie.

Nowoczesna alergologia w szpitalu Św. Rafała

Dyrektor Youssef Sleiman podkreśla, że szpital w Czerwonej Górze świadczy najwyższej jakości usługi w zakresie diagnostyki i terapii chorób alergicznych.

– Zapewniamy pacjentom z regionu świętokrzyskiego pełną dostępność do nowoczesnych metod diagnostyki i terapii wszystkich chorób o etiologii alergicznej oferując jednocześnie priorytetową, szybką ścieżkę diagnostyczną dla chorych ze schorzeniami zagrażającymi życiu. Prowadzimy na bieżąco diagnostykę i odczulanie pacjentów z alergią na jady owadów błonkoskrzydłych. Leczymy pacjentów z najcięższymi postaciami astmy i pokrzywki przy użyciu przeciwciał monoklonalnych; chorzy pod naszą opieką mają również możliwość udziału w badaniach klinicznych z niedostępnymi w Polsce, unikalnymi metodami terapeutycznymi. Dzięki zakupionej przez szpital aparaturze laboratoryjnej pozwalającej na prowadzenie najdokładniejszych badań diagnostyki komponentowej (w tym np. ocenie prawie 300 komponent alergenowych z pojedynczej próbki krwi), możemy prowadzić wyczerpującą diagnostykę całego spektrum reakcji alergicznych – wymienia Piotr Łacwik.

Lekarze specjaliści ze szpitala na co dzień zajmują się także diagnozowaniem nadwrażliwości na leki i pokarmy oraz leczeniem chorób rzadkich, takich jak zespół hipereozynofilowy, alergiczne zapalenie płuc czy zespół Churga-Strauss.

Reakcji alergicznych nie wolno lekceważyć

Do najczęstszych czynników mogących wywołać ciężkie reakcje alergiczne należą leki, pokarmy i jady owadów błonkoskrzydłych. Użądlenie przez pszczołę, osę, szerszenia czy trzmiela może stanowić ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób uczulonych.

– Przed nami szczyt sezonu letniego, kiedy jesteśmy szczególnie narażeni na użądlenia owadów. Każdy pacjent, który po użądleniu doświadczył objawów uogólnionych takich jak pokrzywka, obrzęk lub świąd poza okolicą użądlenia, duszność, nudności, ból brzucha, osłabienie czy objawy ze strony układu nerwowego (metaliczny smak w ustach, uczucie lęku, zaburzenia świadomości), powinien bezwzględnie zgłosić się do alergologa w celu przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki, a docelowo odczulania, które w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych uznawane jest za leczenie ratujące życie – podkreśla prof. Cezary Pałczyński.

Sam proces odczulania jest potencjalnie bezpieczny. Jedynie pierwsza wizyta wymaga krótkiej hospitalizacji, kontynuacja leczenia polega na regularnym, comiesięcznym podawaniu dawek podtrzymujących w ramach jednodniowych, kilkugodzinnych wizyt w szpitalu. Leczenie trwa pięć lat, jednak już po pierwszej dawce pacjent jest potencjalnie zabezpieczony przed ciężką reakcją alergiczną, co wydatnie zwiększa jego bezpieczeństwo.

Alergie coraz powszechniejsze

– Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć lekarzy naszej Kliniki Chorób Płuc i Alergologii Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc. Sukcesy, które przekładają się na coraz wyższą jakość opieki medycznej. Wprowadzamy najnowsze światowe rozwiązania w zakresie diagnostyki i leczenia, dzięki czemu nasz szpital wyróżnia się na tle placówek w całym kraju. Alergie są coraz częściej diagnozowaną przypadłością, a nieleczone mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego zachęcam do skorzystania z oferty naszego szpitala, jeśli borykają się państwo z objawami jakiegokolwiek typu alergii. Jesteśmy w stanie skutecznie pomóc – podsumowuje Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Międzynarodowy sukces zespołu Kliniki Chorób Płuc i Alergologii szpitala w Czerwonej Górze
Przewiń na górę
Skip to content