Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. Osobowych w Dziale Kadr

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy w Dziale Kadr i rozliczaniu grafików (czasu pracy),
 • znajomość przepisów dotyczących prawa pracy i czasu pracy,
 • bardzo dobra obsługa komputera,
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Przykładowe zadania:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracy,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie ewidencji absencji pracowników,
 • sprawdzanie zgodności opracowywanych przez komórki organizacyjne harmonogramów pracy z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • kontrolowanie terminów badań lekarskich i kierowanie pracowników na badania profilaktyczne,
 • bieżąca obsługa administracyjna komórki.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas zastępstwa – wymiar etatu: cały etat, liczba stanowisk pracy:1

Miejsce wykonywania pracy: Dział Kadr WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji w systemie internetowym wg załączonego wzoru,

Termin składania dokumentów: 2023-07-10

 Miejsce składania dokumentów:

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała

 1. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres: k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje:

 • Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 • Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. Osobowych w Dziale Kadr
Przewiń na górę
Skip to content