Nabór na stanowisko Ekspedytora Bielizny.

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania wizytowe z białym napisem Oferta pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko Ekspedytora Bielizny

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

 • wykształcenie zawodowe lub średnie,
 • komunikatywność
 • pracowitość,
 • odporność na stres,
 • umiejętność radzenia sobie z konfliktami,

Przykładowe zadania:

 • przyjmowanie i segregowanie otrzymanej z oddziałów bielizny, jej ważenie oraz przygotowanie do pralni – według obowiązujących procedur,
 • odbiór bielizny z pralni, sprawdzenie ilości i jakości wypranej bielizny poprzez jej sortowanie oraz rozdział bielizny według asortymentu,
 • transport bielizny czystej na oddziały Szpitala,
 • odkładanie zniszczonej bielizny, nie zadającej się do dalszego użytkowania
 • przygotowanie do reklamacji bielizny nie nadającej się do wydania do zużycia
 • sporządzenie dokumentacji, zestawień,  sprawozdań dotyczących danej komórki, wymaganych przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Termin składania dokumentów: 2022-02-04

Miejsce składania dokumentów:

Dział Kadr
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres:
k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

 1. Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
 2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 4. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346-55-45 w.123, 23

Klauzula informacyjna

Nabór na stanowisko Ekspedytora Bielizny.
Przewiń na górę
Skip to content