Author : Bartłomiej Jedliński

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

                                                      OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT                                                     na udzielenie świadczeń zdrowotnych                        przez lekarza w Oddziale IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres:   Czerwona Góra 10, […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres: Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45 II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza […]

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ochrony przeciwpożarowej

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie średnie lub średnie – technik pożarnictwa, aktualne uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa, bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office obsługi komputera, doświadczenie zawodowe na […]

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. obronnych

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie wyższe magisterskie, aktualne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ poufne” lub oświadczenie o gotowości poddania się procedurze sprawdzającej, bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o obronie Ojczyzny i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz […]

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.) I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  Nazwa: Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Adres:     ul. Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45 II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w […]

Ograniczenie odwiedzin

Z uwagi na dynamiczny wzrost zachorowań na grypę, w trosce o hospitalizowanych Pacjentów, zmuszeni jesteśmy do zdecydowanego ograniczenia odwiedzin.  Odwiedziny będą możliwe jedynie u Pacjentów w stanie ciężkim. Odwiedzający  zobowiązany jest do: przestrzegania zaleceń personelu medycznego, związanego z zachowaniem bezpieczeństwa  sanitarno – epidemiologicznego, założenia czystej / nowej maski zakrywającej usta i nos (obowiązek noszenia maski […]

Przewiń na górę
Skip to content