Kontakt

Szczegółowy wykaz telefonów

Tel: 41 34 655 45 do 48
Fax. 41 346 55 67
Sekretariat wew. 145

345 18 03  REJESTRACJA
345 18 12  fax
335 82 21  POBIERANIE KRWI
335 82 27  DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (RTG)

346 55 45
346 52 92
346 55 46
346 53 23
346 55 47
346 54 41
346 55 48

346 55 67 SEKRETARIAT (tel./fax)
346 52 40 SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
346 52 98 IZBA PRZYJĘĆ
346 54 85 APTEKA SZPITALNA (tel. i fax)

wew. 144 Dyrektor
wew. 163 Z-ca Dyrektora d/s Administracyjno-Organizacyjnych
wew. 301 Z-ca Dyrektora d/s Planów i Finansów
wew. 176 Główny Księgowy
wew. 145 Sekretariat Dyrektora
wew. 240 Naczelna Pielęgniarka
wew. 212 Radca prawny (Segment E)
wew. 267 Psycholog
wew. 218 Poradnia Medycyny Pracy
wew. 201 Obrona cywilna i p/poż
wew. 202 Bhp
wew. 154 Sekcja dietetyki
wew. 235 Kapelan szpitalny
wew. 112 Prosektorium
wew. 193 Pełnomocnik ds inwestycji

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
wew. 137 Gabinet lekarski
wew. 254 Rejestracja

Poradnia Ortopedyczna
wew. 188 Gabinet lekarski
wew. 254 Rejestracja


Poradnia Pulmonologiczna

wew. 137 Gabinet lekarski
wew. 252 Rejestracja


Poradnia Urologiczna

wew. 188 Gabinet lekarski
wew. 252 Rejestracja

Telefon komórkowy: 605 834 332 Rejestracja nr ogólny

603 275 839 tel. komórkowy
wew. 245
Rejestracja-konsola
wew. 234 Kierownik /Lekarz dyżurny
wew. 238 Pielęgniarka koordynująca
wew. 127 Izba przyjęć pulmonologiczna
wew. 147 Izba przyjęć ogólna

wew. 234 Lekarz dyżurny Izby Przyjęć

wew. 244  Kierownik
wew. 205  Gabinet lekarski
wew. 228  Pielęgniarka koordynująca
wew. 239  Dyżurka pielęgniarek
wew. 244  Sekretariat
tel. kom. 601 968 625

wew. 262 Kierownik
wew. 167 Gabinet lekarski
wew. 207 Pielęgniarka koordynująca
wew. 258 Gabinet opisowy
wew. 261 Dyżurka pielęgniarek
wew. 168 Dyżurka instrumentariuszek
      Pokój socjalny
wew. 260 Sala wybudzeń
wew. 259 Pokój salowych 
wew. 253 Z-ca Pielęgniarki koordynującej (Blok operacyjny/Sterylizatornia)
wew. 177 Centralna sterylizatornia

wew. 173 Pełnomocnik ds. SZJ

wew. 134  Kierownik
wew. 171  Gabinet lekarski
wew. 217  Pielęgniarka koordynująca
wew. 208  Sekretariat
wew. 156  Dyżurka pielęgniarek
tel. kom. 607 802 514 - gabinet lekarski
tel. kom. 663 778 135 - Część-Covidowa 

wew. 183 Kierownik
wew. 162 Gabinet lekarski
wew. 214 Pielęgniarka koordynująca
wew. 155 Dyżurka pielęgniarek
wew. 221 Sekretariat
wew. 255 Dyżurka pielęgniarek (część zakaźna)
wew. 190 Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
tel. kom. 607 802 850 - Gabinet lekarski
tel. kom. 663 778 332 - Część-Covidowa 

wew. 159 Kierownik
wew. 122 Gabinet lekarski pulmonologiczny
wew. 278 Gabinet lekarski alergologiczny
wew. 210 Pielęgniarka koordynująca
wew. 199 Sekretariat
wew. 181 Dyżurka pielęgniarek
wew. 277 Sala diagnostyki immunolog.-alergologicznej
wew. 218 Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
tel. kom. 607 802 592 - Gabinet lekarski
tel. kom. 663 778 332 - Część-Covidowa 

wew. 220 Kierownik
wew. 189 Gabinet lekarski
wew. 220 Pielęgniarka koordynująca
wew. 191 Dyżurka pielęgniarek
wew. 243 Sekretariat
wew. 174 Pracownia Badań Układu Krążenia
tel. kom. 607 802 479 - Gabinet lekarski
tel. kom. 601 813 191 - Część-Covidowa

wew. 203 Kierownik
wew. 206 Z-ca kierownika
wew. 170 Gabinet lekarski
wew. 169 Pielęgniarka koordynująca
wew. 120 Dyżurka pielęgniarek  „A”
wew. 125 Dyżurka pielęgniarek  „B”
wew. 185 Sale pooperacyjne
wew. 184 Sekretariat
tel. kom. 607 802 356 - Gabinet lekarski

wew. 153 Kierownik
wew. 141 Gabinet lekarski
wew. 143 Gabinet lekarski
wew. 232 Pielęgniarka koordynująca
wew. 165 Dyżurka pielęgniarek
wew. 209 Gabinet zabiegowy
wew. 175 Sekretariat
tel. kom. 607 802 368 - Gabinet lekarski

wew.135  Kierownik
wew.135  Gabinet lekarski
wew. 216  Pielęgniarka koordynująca
wew. 130  Dyżurka pielęgniarek
wew. 115  Sale pooperacyjne
wew. 215  Sekretariat
tel. kom. 607 801 778 - Gabinet lekarski

wew. 118 Kierownik
wew. 129 Gabinet lekarski
wew. 117 Pielęgniarka koordynująca
wew. 161 Dyżurka pielęgniarek „A”
wew. 186 Dyżurka pielęgniarek „B”
wew. 113 Sekretariat
tel. kom. 607 802 058 - Gabinet lekarski

wew. 242 Kierownik
wew. 231 Z-ca Kierownika
wew. 219 Ekspedycja leków
wew. 226 Receptura
wew.276 Magazyn wyrobów medycznych

603-274-589  Kierownik
605-661-940, wew. 223 Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
605 661-940, wew. 223 Ośrodek Domowej Wentylacji Mechanicznej

wew. 204 Kierownik
wew. 172 Fizjoterapeuci
269 FAX
tel. kom. 603275839 Rehabilitacja Domowa

wew. 248 Kierownik
wew. 178 Gabinet lekarski
wew. 213 Sekretariat
wew. 247 Pracownia Tomografii Komputerowej
wew. 119 Pracownia USG
wew. 131 Sterownia RTG (pokój techników)
wew. 249 Pokój Socjalny

wew. 152  Kierownik /Pielęgniarka koordynująca
wew. 197  Sekretariat
wew. 263  Bronchoskopia diagnostyczna pulmonologiczna
wew. 264  Bronchoskopia zabiegowa chirurgii klatki piersiowej
wew. 265  Pracownia gastroskopii
wew. 266  Pracownia kolonoskopii
wew. 187  Myjnia

wew. 126 Kierownik działu/biuro
wew. 146 Archiwum

wew. 160 DZIAŁ DOKUMENTACJI I ROZLICZEŃ z NFZ
wew. 195 Koordynator ds. onkologii
tel.kom. 607-822-425

wew. 139 Kierownik
wew. 114 Z-ca Kierownika Laboratorium analityczne
wew. 158 Rejestracja diagnostyki laboratoryjnej
wew. 227 Pracownia analityki ogólnej
wew. 225 Pokój asystentów
wew. 148 Pracownia mikrobiologii
wew. 180 Pracownia serologii

Laboratorium prątka gruźlicy
wew. 236 Rejestracja
wew. 138 Pracownia

wew. 200 Biuro

wew. 211 Biuro

wew. 230 Koordynator
wew. 123 biuro

wew. 176 Koordynator
wew. 140 biuro
wew. 229 biuro
wew. 196 Sekcja Płac
wew. 241 Kasa

wew. 257 Koordynator
wew. 157/166  Informatycy

wew.133 SEKCJA ORGANIZACYJNA

wew. 233 Kierownik
wew. 179 Obsługa techniczna/biuro
wew. 132 Dyżurka elektryków
wew. 116 Punkt rotacji bielizny
wew. 194 Depozyt ubrań pacjentów
wew. 136 Obsługa administracyjna/biuro
wew. 142 Transport sanitarny/ksero
wew. 198 Centrala telefoniczna

wew. 182 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wew. 192 Zaopatrzenie/Kierowcy

wew.  149 Biuro
kom. 607 598 966

wew. 121 magazyn Szpitalny
268 FAX

wew. 151 Pracownicy – „brama wjazdowa”
wew. 150 Kotłownia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Lokalizacja

ul. Czerwona Góra 10
26-060 Chęciny

Kontakt

Tel: 41 34 655 45 do 48

fax. 41 346 55 67

Dane identyfikacyjne
  • RPWDL: 000000014607
  • KRS: 0000009315
  • NIP: 9591289964
  • REGON: 000296213
  • Adres skrzynki epuap: /WSSCzerwonaGora/domyslna

Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna

Lokalizacja

ul. Jagiellońska 72, 
25-734 Kielce

Kontakt

41 345 18 03 REJESTRACJA
41 345 18 12 fax
41 335 82 21 POBIERANIE KRWI
41 335 82 27 DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (RTG

Przewiń do góry
Skip to content