Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Informatyk w Sekcji Informatyki

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania wizytowe z białym napisem Oferta pracy

Informatyk w Sekcji Informatyki

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko
Informatyka w Sekcji Informatyki
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,

 • bardzo dobra znajomość systemu Windows Server, konfiguracja, zarządzanie,

 • bardzo dobra znajomość ActiveDirectory, konfiguracja, tworzenie zasad, zarządzanie klientami,

 • umiejętność zarządzania Windows Domain Server,

 • bardzo dobra znajomość serwera plików MS, instalacja, konfiguracja, zarządzanie udostępnianiem, zarządzanie uprawnieniami do zasobów,

 • dobra znajomość środowiska Vmware,

 • podstawowa znajomość systemu Linux – np. Solaris,

 • dobra znajomość zarządzania środowiskiem serwerów w oparciu o rozwiązania typu BLADE,

 • bardzo dobra znajomość systemu CMS np. Joomla, WordPress,

 • umiejętność budowania stron www HTML5, redagowania treści, opracowania elementów graficznych na potrzeby strony,

 • dobra znajomość języka zapytań SQL, samodzielna umiejętność budowania zapytań do bazy,

 • znajomość bazy MS SQL w stopniu umożliwiającym konfigurację nowych użytkowników oprogramowania Płatnik,

 • znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej,

 • znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych, budowy i wykonywania instalacji sieciowej,

 • umiejętność samodzielnego diagnozowania i usuwania usterek sprzętu komputerowego,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, LibreOffice,

 • dobra znajomość zarządzania systemem antywirusowym, instalacja, konfiguracja reguł,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność organizowania pracy własnej i pracy pod presją czasu,

 • znajomość innych programów komputerowych i systemów operacyjnych,

 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • komunikatywność, zaangażowanie,

 • umiejętność instalacji i konfigurowania klienta Oracle11g,

 • znajomość: HIS, LIS, RIS, PACS, Płatnika, Systemu Kadrowo-Płacowego, Systemu Księgowego

 • znajomość branży medycznej,

 • znajomość obsługi systemów centralnych takich jak np.: ePUAP, SZOI, P1, P2 itp.,

 • znajomość programów graficznych np. Photoshop, GIMP itp.,

 • co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: 2021-04-30

Miejsce składania dokumentów:

SEKCJA DS. OSOBOWYCH
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres: k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

4.Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA REKRUTACJI W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213.

2)Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest Pan Wiesław Loch e-mail iod@czerwonagora.pl, nr.tel. 41 346 55 45 w. 211;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Informatyka w Sekcji Informatyki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze

*(można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty kandydata, który nie zostanie zatrudniony zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@czerwonagora.pl,

7)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Informatyka w Sekcji Informatyki;

Informatyk

Informatyk w Sekcji Informatyki
Przewiń na górę
Skip to content