Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór na stanowisko Sekretarka Medyczna

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Nabór na stanowisko Sekretarka Medyczna

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór do Działu Dokumentacji Medycznej i Rozliczeń z NFZ
na stanowisko Sekretarka Medyczna

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,

 • umiejętność poprawnego redagowania pism,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • dyspozycyjność,

 • asertywność,

 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z obsługą programu MS Office,

 • biegłe pisanie na komputerze.

Wymagania pożądane:

 • dokładność i obowiązkowość,

 • komunikatywność,

 • odporność na stres,

 • umiejętność pracy pod presja czasu.

Mile widziane doświadczenie związane z służbą zdrowia. 

Obowiązki:

 • obsługa aplikacji związanych z ewidencjonowaniem danych dot. COVID-19 m.in. takich jak: EWP, Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19, e-Kolejka,

 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji medycznej pomiędzy poszczególnymi zespołami lekarzy,
  a pacjentami oraz administracją,

 • obsługa programów komputerowych w zakresie uprawnień pracy sekretarki medycznej,

 • sporządzenie kart informacyjnych z przebiegu leczenia,

 • wprowadzanie do programu komputerowego wykonywanych procedur medycznych w celu poprawnego kodowania świadczeń sprawozdawanych do NFZ,

 • kompletowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej,

 • przekazywanie dokumentacji medycznej do Składnicy Akt Szpitalnych,

 • wykonywanie zestawień dyżurów lekarskich,

 • weryfikacja pacjentów w systemie eWUŚ,

 • wprowadzanie danych do Ksiąg Oczekujących,

 • prowadzenie korespondencji służbowej przychodzącej i wychodzącej z oddziału,

 • przygotowywanie druków wychodzących w postaci wydruków systemowych dotyczących przebiegu leczenia pacjentów,

 • nadzór nad administracyjną obsługą pacjenta.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę – wymiar etatu: cały etat, liczba stanowisk pracy:1

 Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze,
ul. Jagiellońska 72, 25-734 Kielce, Punkt Pobrań COVID-19.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,

 • Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji w systemie internetowym wg załączonego wzoru,

Termin składania dokumentów: 2021-04-14

Miejsce składania dokumentów:
SEKCJA DS. OSOBOWYCH
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres: k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

 • Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 • Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Sekcja ds. Osobowych pod numerem telefonu: (041) 346–55–45
w. 123, 230

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA REKRUTACJI W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213.

2)Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest Pan Wiesław Loch e-mail iod@czerwonagora.pl, nr.tel. 41 346 55 45 w. 211;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Sekretarki Medycznej  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze

*(można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty kandydata, który nie zostanie zatrudniony zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji;

6)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@czerwonagora.pl,

7)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Sekretarki Medycznej; 

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Sekretarki Medycznej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

………………………………………..
       (data i podpis kandydata do pracy)

Nabór na stanowisko Sekretarka Medyczna

Nabór na stanowisko Sekretarka Medyczna
Przewiń na górę
Skip to content