Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór na stanowisko Koordynatora Sekcji Gospodarczej

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania wizytowe z białym napisem Oferta pracy

Nabór na stanowisko Koordynatora Sekcji Gospodarczej

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Sekcji Gospodarczej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • wykształcenie wyższe,
  • posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci,
    instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • znajomość prawa i norm budowlanych oraz przepisów związanych,
  • znajomość pakietu Microsoft Office i programów komputerowych,
  • znajomość zasad kosztorysowania oraz sporządzania i kontroli obmiarów budowlanych,
  • znajomość przepisów BHP i p.poż.

Doświadczenie zawodowe: min. 2 lata

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę wymiar etatu: 1/1 etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Dział Eksploatacyjno – Inwestycyjny WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Cv i list motywacyjny,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.
Termin składania dokumentów: 2021-06-30

SEKCJA DS. OSOBOWYCH
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 lub pocztą elektroniczną na adres:
k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje:
1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
4. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną
zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Sekcja ds. Osobowych pod numerem telefonu: (041) 346-55-45
w. 123,230

Ogłoszenie Koordynator Sekcji Gospodarczej

Nabór na stanowisko Koordynatora Sekcji Gospodarczej
Przewiń na górę
Skip to content