Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nowoczesny Zakład Opieki Leczniczej

osoby ubrane w ubrania medyczne i wizytowe oraz maseczki ochronne na twarzy podczas przecięcia stęgi biało czerwonej otwarcia oddziału ZOL szpitala.

NOWOCZESNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W CZERWONEJ GÓRZE

W czwartek 17 czerwca br. O godz. 12:00 Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze nastąpi uroczyste otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
To kolejna inwestycja rozszerzająca zakres świadczeń w szpitalu, w tym przypadku skierowana do pacjentów wymagających opieki długoterminowej.

Koszt projektu pod nazwą “Rozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo – Leczniczy” wyniósł łącznie prawie 17 mln zł i uzyskał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. (Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna) – 12 688 887,63 zł, a także z  Budżetu Państwa – 1 444 435,26 zł oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego – 608 500,00 zł. Natomiast 1 885 428,01 zł wyniósł wkład własny finansowy szpitala w Czerwonej Górze.

Inwestycja została zrealizowana w miejscu tzw. „Leżakowni”, tj. starego czteropiętrowego budynku powstałego w 1970 roku. Nowy budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego został zaprojektowany jako przedłużenie segmentu A szpitala od strony północnej. Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2018 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Kartel” S.A., jako wyłoniony w przetargu nieograniczonym generalny wykonawca inwestycji, rozpoczął prace od wyburzenia starego obiektu jesienią 2018 r. i następnie przystąpił do rozbudowy obiektów szpitala.

W efekcie projektu powstał budynek ZOL, składający się z 5 kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. Powierzchnia zabudowy wynosi 741,95 m2,, z czego powierzchnia użytkowa to aż 2928,57 m2.. Powstały obiekt jest określany jako średnio-wysokościowy i jego wymiary wynoszą: długość 16,22 m, szerokość 50,17 m oraz wysokość 19,60 m. Łączna kubatura wynosi 12634,15 m3. Celem zapewnienia pełnej opieki nad pacjentami, każda z sal w ramach ZOL posiada własną łazienkę
z prysznicem. Jednocześnie, aby ułatwić przemieszczanie się w ramach obiektu oraz codzienne funkcjonowanie Zakładu zamontowano dwie windy o łącznym udźwigu 1600 kg.

W lipcu 2020 roku, po zakończeniu prac budowlanych, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Jednakże rozwój pandemii wywołanej wirusem koronawirusem i rosnąca liczba pacjentów wymagających w tej sytuacji hospitalizacji spowodowały, że w okresie od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. trzy piętra nowopowstałego budynku ZOL, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, były przeznaczone do leczenia pacjentów z chorobą COVID-19. Była to wyjątkowa decyzja umożliwiająca zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów z koronawirusem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze oraz zapewnienie dla ich lepszej opieki medycznej w kluczowym momencie rozwoju pandemii.

Uruchomienie ZOL w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała
w Czerwonej Górze poprawi dostępność do świadczeń opieki długoterminowej oraz pozwoli na odzyskanie możliwie jak największej sprawności fizycznej i samodzielności osobom, które nie wymagają hospitalizacji i mają ukończony proces leczenia szpitalnego, ale ze względu na stan zdrowia nadal wymagają całodobowej, specjalistycznej opieki.

Jest to szczególnie ważne dla osób z przewlekłą i ciężką niewydolnością oddechową, którzy nie mają możliwości uzyskania stacjonarnej, długoterminowej opieki, leczenia oraz rehabilitacji wraz
z nieinwazyjną i inwazyjną wentylacją mechaniczną w pobliżu miejsca zamieszkania. Otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w ramach szpitala w Czerwonej Górze umożliwi rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym powstanie 66 miejsc dla pacjentów, w tym 22 miejsca dla osób wymagających wentylacji mechanicznej. Wykwalifikowaną kadrę pracowniczą będzie stanowiło ponad 40 osób. Kierownikiem Zakładu jest Pani dr Elżbieta Zawierucha.

Nowoczesny Zakład Opieki Leczniczej
Przewiń na górę
Skip to content