Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór na stanowisko Specjalista ds. Inwestycji w branży budowlanej.

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania wizytowe z białym napisem Oferta pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Inwestycji w branży budowlanej

   Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • Wykształcenie wyższe.
  • Posiadanie uprawnień budowlanych mile widziane.
  • Znajomość prawa i norm budowlanych oraz przepisów związanych.
  • Znajomość pakietu Microsoft Office i programów komputerowych.
  • Znajomość zasad kosztorysowania oraz sporządzania i kontroli obmiarów budowlanych.
  • Znajomość przepisów BHP i p.poż.
  • Doświadczenie zawodowe w robotach budowlanych.

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę, wymiar etatu: 1/1, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV i list motywacyjny,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.

Termin składania dokumentów: 2022-02-11
Miejsce składania dokumentów:
Dział Kadr
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
lub pocztą elektroniczną na adres:
k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
2 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
4. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Klauzula Informacyjna

Nabór na stanowisko Specjalista ds. Inwestycji w branży budowlanej.
Przewiń na górę
Skip to content