Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór na Kierownika komórki chemioterapii nowotworu raka płuc prowadzonej w trybie ambulatoryjnym i w trybie jednego dnia.

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na Kierownika komórki chemioterapii nowotworu raka płuc prowadzonej w trybie ambulatoryjnym i w trybie jednego dnia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

 • wykształcenie wyższe – kierunek lekarski
 • specjalizacja w dziedzinie onkologii klinicznej
 • prawo wykonywania zawodu
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • samodzielność, rzetelność oraz doskonała organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność i zaangażowanie
 • gotowość podjęcia pracy od 01-08-2022 r.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę (preferowana forma zatrudnienia) lub umowa cywilnoprawna – wymiar etatu: 1/1 etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
 • Termin składania dokumentów: 2022-04-10
 • Wszelkich informacji na temat zatrudnienia udziela Kierownik Działu Kadr pod numerem (041) 346-55-45 w. 230 lub 607 508 083

Miejsce składania dokumentów:

Dział Kadr
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres:
k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

 1. Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
 2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 4. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346-55-45 w.123, 230

Klauzula informacyjna

Nabór na Kierownika komórki chemioterapii nowotworu raka płuc prowadzonej w trybie ambulatoryjnym i w trybie jednego dnia.
Przewiń na górę
Skip to content