Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór na stanowisko Referenta ds. Osobowych w Dziale Kadr

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania wizytowe z białym napisem Oferta pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko Refer
enta ds. Osobowych w Dziale Kadr

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (word, excel) oraz programu Płatnik,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok,
 • praktyczna znajomość zasad rozliczania czasu pracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,

Przykładowe zadania:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracy,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie ewidencji absencji pracowników,
 • sprawdzanie zgodności opracowywanych przez komórki organizacyjne harmonogramów pracy

z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami prawnymi,

 • kontrolowanie terminów badań lekarskich i kierowanie pracowników na badania profilaktyczne,
 • bieżąca obsługa administracyjna komórki.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę – wymiar etatu: cały etat, liczba stanowisk pracy:1

Miejsce wykonywania pracy: Dział Kadr WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji w systemie internetowym wg załączonego wzoru,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.

Termin składania dokumentów: 2022-02-25

Miejsce składania dokumentów:

Dział Kadr
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres: k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

 • Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 • Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Sekcja ds. Osobowych pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230

 

Klauzula Informacyjna

Nabór na stanowisko Referenta ds. Osobowych w Dziale Kadr
Przewiń na górę
Skip to content