Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór na stanowisko Pracownika Gospodarczego na Oddziale Szpitala.

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania wizytowe z białym napisem Oferta pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Gospodarczego na Oddziale Szpitala

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • wykształcenie zawodowe lub średnie,
  • komunikatywność,
  • pracowitość,
  • odporność na stres,

Przykładowe zadania:

  • Dystrybucja posiłków na oddziale, mycie i dezynfekcja powierzani oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
  • Przekazywanie dokumentacji związanej z działalnością administracyjną oddziału do właściwych komórek,
  • Odbiór i transport artykułów biurowych, sprzętu medycznego, środków dezynfekcji i czystości, produktów leczniczych i wyrobów medycznych z apteki szpitalnej oraz magazynu szpitalnego,
  • Dbanie o prawidłowe i zgodne z zasadami przechowywanie pobranych artykułów,
  • Transport materiałów diagnostycznych,
  • Pomoc personelowi medycznemu w transporcie pacjentów na badania diagnostyczne,

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, pełny wymiar etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,

Termin składania dokumentów: 2022-02-22

Miejsce składania dokumentów:

DZIAŁ KADR  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub    pocztą elektroniczną na adres: k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

4.Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230.

Klauzula Informacyjna

Nabór na stanowisko Pracownika Gospodarczego na Oddziale Szpitala.
Przewiń na górę
Skip to content