Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Szpital w Czerwonej Górze bierze udział w pilotażowym programie leczenia gruźlicy wielolekoopornej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze jako jedyna jednostka w województwie świętokrzyskim przystąpiła do pilotażowego programu leczenia gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB). Program ma pomóc w sprawdzeniu ambulatoryjnego modelu leczenia pacjentów z tą chorobą oraz zapewnić harmonizację leczenia ze standardami WHO.

Program leczenia pacjentów z MDR-TB wystartował na początku października 2022 roku. Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie opieki i leczenia ambulatoryjnego podpisało prawie 40 szpitali w całym kraju. Wśród nich jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

– Program zakłada ograniczenie hospitalizacji pacjentów z gruźlicą wielolekooporną na rzecz leczenia ambulatoryjnego z wykorzystaniem telemonitoringu pacjentów – informuje dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Youssef Sleiman.

Do programu mogą być zakwalifikowani pełnoletni pacjenci, którzy mają udokumentowane rozpoznanie wstępne MDR-TB lub udokumentowaną historię leczenia. Program obejmuje także obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z trwającą wojną, co umożliwi im kontynuowanie terapii, której byli poddawani w swojej ojczyźnie.

Kwalifikacja pacjentów odbywa się w poradni Chorób Płuc i Gruźlicy Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej Szpitala w Czerwonej Górze zlokalizowanej w Kielcach ul. Jagiellońska 72 po analizie rozpoznania. Przy kwalifikacji do leczenia w programie pilotażowym bierze się pod uwagę także choroby współistniejące, dotychczasowy przebieg gruźlicy i inne czynniki.

– Zakwalifikowani pacjenci odbędą poradę lekarską, diagnostyczną i kwalifikacyjną. Minimum raz w miesiącu będą mieli w naszej poradni wizyty kontrolne. W poradni będą wydawane im leki, które następnie będą przyjmować, pod nadzorem personelu poradni . Będzie się to odbywać z wykorzystaniem telemonitoringu – tłumaczy Youssef Sleiman, dyrektor szpitala w Czerwonej Górze.

Ponadto pacjenci zostaną objęci w ramach programu badaniami mikrobiologicznymi plwociny oraz wszelkimi innymi niezbędnymi badaniami dodatkowymi, które pomogą w wykryciu działań niepożądanych przyjmowanych leków.

Po zakończonym procesie leczenia zostanie przeprowadzona rozszerzona ocena wyników leczenia. Dane z terapii pacjentów będą wysyłane do centralnego ośrodka koordynującego, którym jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Program pilotażowy zakończy się 30 września 2024 roku. Po tej dacie nastąpi trzymiesięczny okres ewaluacji programu i osiągniętych dzięki niemu wyników.

Obecnie gruźlica wielolekooporna jest leczona w szpitalach, a kuracja trwa nawet 24 miesiące. Leczenie ambulatoryjne pozytywnie wpłynie na system opieki zdrowotnej i pozwoli pacjentom na prowadzenie normalnego życia rodzinnego, towarzyskiego i zawodowego. Nowe schematy leczenia, opracowane we współpracy z Lekarzami bez Granic są mniej toksyczne, efektywniejsze i hamują zakaźność pacjentów, nie pozwalając na dalsze rozprzestrzenianie się choroby. Dzięki temu nie ma konieczności izolowania chorych od społeczeństwa, a sama terapia pilotażowa jest także znacznie krótsza od standardowej.

Szpital w Czerwonej Górze bierze udział w pilotażowym programie leczenia gruźlicy wielolekoopornej
Przewiń na górę
Skip to content