Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza konkurs  na stanowisko
Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;

 • prawo wykonywania zawodu;

 • opisana koncepcja kierowania Oddziałem;

 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu  może przystąpić osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) korzysta z pełni praw publicznych,
4) nie była karana,
5) posiada  wykształcenie wyższe – tytuł mgr pielęgniarstwa oraz dyplom specjalisty
    w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, 
6) posiada minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2-lata w Szpitalu,        
7) posiada aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,                                                         

Dokumenty można przesyłać na adres Szpitala lub składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 02.06.2021r. z  dopiskiem na kopercie„ Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii”.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i telefon kontaktowy.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udziela Sekcja ds. Osobowych pod numerem  
tel: (041) 34-655-45 w.230

Chęciny, dnia 2021-04-21

Lokalizacja Budynek A, I piętro

Numery bezpośrednie:

 • Szpital: +48 (41) 34 655 45 do 48
 • Gabinet lekarski – 607 802 514
 • Oddział_Część-Covidowa – 663 778 135

Numery wewnętrzne:

 • Kierownik Oddziału – 134
 • Lekarze Oddziału – 171
 • Piel. Koordynująca – 217
 • Dyżurka pielęgniarek I – 156
 • Sekretariat – 208

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej OAiIT 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Przewiń na górę
Skip to content