Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Technik RTG w Dziale Diagnostyki Obrazowej

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania wizytowe z białym napisem Oferta pracy

Technik RTG w Dziale Diagnostyki Obrazowej

 

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko Technika rtg w Dziale Diagnostyki Obrazowej

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • wykształcenie średnie w zawodzie technik elektroradiolog
  • praktyka zawodowa (doświadczenie) w Pracowni RTG i TK
  • kurs Ochrona radiologiczna pacjenta

 Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę wymiar etatu:  1/1 etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:Dział Diagnostyki Obrazowej WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru,

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.

Termin składania dokumentów: 2021-05-21

Miejsce składania dokumentów:

      SEKCJA DS. OSOBOWYCH

      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
      ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres:
       k.resztak@czerwonagora.pl

 Inne informacje :

1. Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji  nie podlegają zwrotowi.

2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

4. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Sekcja ds. Osobowych pod numerem telefonu: (041) 346–55–45
w. 123, 230

Klauzula Informacyjna

Nabór na stanowisko Technika RTG

Technik RTG w Dziale Diagnostyki Obrazowej
Przewiń na górę
Skip to content